Uspostavljanje i jačanje Hrvatske pravosudne mreže unutar Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima

U okviru projekta  „Uspostavljanje i jačanje Hrvatske pravosudne mreže unutar Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima“ sufinanciranog od strane Europske komisije, održan je drugi godišnji sastanak Hrvatske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima 5. i 6. studenog 2020. u virtualnom formatu.

Na sastanku su sudjelovali suci koji se bave praćenjem europskih propisa i sudske prakse Suda Europske unije u području pravosudne suradnje u građanskim stvarima, predstavnici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Hrvatske javnobilježničke komore, Hrvatske odvjetničke komore, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Ministarstva pravosuđa i uprave. Raspravljalo se o primjeni određenih uredbi i razmjeni najboljih praksi iz područja pravosudne suradnje u građanskim stvarima. Jačanjem nacionalne pravosudne mreže doprinijet će se učinkovitoj primjeni pravne stečevine EU i boljoj provedbi instrumenata EU koji se odnose na pravosudnu suradnju u građanskim stvarima.

    

Pisane vijesti | Projekti