Uprava za zatvorski sustav – Sektor osiguranja

Slika /slike/vijesti naslovnica/Mjere i aktivnosti - sektor osiguuranja/slika.jpg

Aktivnosti i poduzete mjere iz nadležnosti i djelokruga rada Uprave za zatvorski sustav, Središnjeg ureda, Sektora osiguranja u 2016. godini

Sektor osiguranja u okviru svojeg djelokruga rada i nadležnosti, sukladno propisima, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na sva pitanja vezana uz održavanje reda i sigurnosti u kaznenim tijelima, ali i sva ostala pitanja koja uključuju postupanja, obveze i zabrane službenika odjela osiguranja kaznenih tijela tijekom obavljanja poslova i službenih zadaća.

Složenost i dinamika varijabilnih elemenata koji se odnose na održivost sustava sigurnosti, zahtijevaju kontinuirano praćenje i pravovremenu reakciju u vidu poduzimanja odgovarajućih mjera i radnji, a kako bi se na kvalitetan način upravljalo sigurnosnim rizicima iz okoline i proaktivno djelovalo na otklanjanje mogućih prijetnji i eventualne štetne posljedice. Dakle, riječ je o sustavnom i kontinuiranom radu na preispitivanju svih segmenata rada i radnih procedura službenika odjela osiguranja te traženja onih modela koji će u bitnom doprinijeti kvalitetnijem i sigurnijem načinu obavljanja i odvijanja svih poslovnih procesa, istovremeno djelujući i na opće podizanje razine sigurnosti kaznenih tijela.

Pri tome, u svakom trenutku je nužno sagledavanje cjelovitosti i svrhovitosti procesa koji se odvijaju, uz poseban naglasak na tijek interakcija koji nastaju u komunikacijskom lancu protoka informacija i ostvarenja pretpostavki da svojim informativnim komponentama i jasnoćom odrednica, dovedu do kvalitetnih podloga za odgovarajuće reakcije.
 

 

Uređenje odnosa i razvoj suradnje s drugim tijelima državne uprave te međunarodna suradnja zatvorskih sustava

„Standardne operativne procedure o razmjeni kriminalističko – obavještajnih podataka između Ministarstva pravosuđa, Uprave za zatvorski sustav i Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva policije“ te izobrazba službenika pravosudne policije za primjenu iste kontinuirano se provodi s tendencijom povećanja kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja.
 
 

Sudjelovanje u provedbi programa izobrazbe

Na izobrazbi za instruktore naoružanja i vještine gađanja službenici su osposobljeni za kvalitetnije provođenje izobrazbe vježbenika za službenike pravosudne policije u uporabi vatrenog oružja i vještini gađanja na temeljnim tečajevima, kao i godišnje kontrolno-ocjensko gađanje za sve službenike pravosudne policije u kaznionicama, zatvorima i odgojnim zavodima.
 
Provedena je specijalistička edukacija, u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, usmjerena na stručna znanja vezana za poduzimanje mjera i postupaka prilikom osiguranja mjesta događaja prije provođenja očevida, te izobrazba službenika pravosudne policije vezana za otkrivanje i preliminarno testiranje droga.
 
Nadalje, provedena je stručna izobrazba službenika pod nazivom „Tečaj za RTG operatere“ u organizaciji Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva policije, Policijske akademije.
 
Implementacijom rješenja e-evidencije dežurnog, razvojem web mjesta Uprave za zatvorski sustav na SharePoint Server 2010 platformi, korištenjem novih informacijskih tehnologija omogućen je jednostavniji unos i ubrzan proces pretraživanja i dostupnosti praćenih i evidentiranih podataka kroz navedenu obveznu evidenciju svakog pojedinog kaznenog tijela.
 
 

Pregled mjera za razvoj i nadogradnju tehničkih sustava zaštite u kaznenim tijelima:

 • dogradnja sustava video nadzora u Zatvoru u Gospiću, Zatvora u Zagrebu i Kaznionice u Lepoglavi, financirani iz prihoda kaznenih tijela, 
 • izgradnja „koridora“ u Kaznionici u Lepoglavi sa nužnim tehničkim mjerama zaštite radi nadzora šetnje i boravka zatvorenika na svježem zraku, financiran iz prihoda kaznenog tijela, 
 • izgradnja „koridora“ u Zatvoru u Puli sa nužnim tehničkim mjerama zaštite radi nadzora sprovođenja zatvorenika na boravak na svježem zraku te postavljanje tehničkih prepreka na sigurnosno kritičnim mjestima kružnog zida radi prevencije bijega, 
 • nabava i uvođenje RTG uređaja za obavljanje složenih pretraga stvari kao i obuka službenika Odjela osiguranja u primjeni istih u Kaznionici u Lepoglavi, 
 • realizirana nabava 10 uređaja za ispitivanje alkoholiziranosti,
 • realizirana  nabava 3 metal detektorska vrata za potrebe Zatvorske bolnice u Zagrebu, Kaznionice u Lepoglavi i Zatvora u Varaždinu, te 6 ručnih metal detektora za potrebe Zatvora u Zagrebu, 
 • implementiranje Tetra radio sustava u Zatvoru u Gospiću (1 stacionarna radio stanica i 10 ručnih radio stanica), 
 • implementiranje Tetra radio sustava u Zatvoru u Zagrebu (1 stacionarne i 20 ručnih radio stanica),      
 • podizanje razine tehničke zaštite implementiranjem tehničkih prepreka u Kaznionici u Lepoglavi i Zatvorskoj bolnici u Zagrebu, 
 • uređenje sobe dežurnog zatvora, sobe za posjete zatvorenicima, kao i glavnog ulaza u Zatvora u Gospiću sa potrebnom razinom tehničke zaštite, 
 • realizirane planirane aktivnosti radi podizanja tehničke razine u sigurnosti u Kaznionici i zatvoru u Šibeniku (preseljenje vrata na hodniku u blizini dežurane, postavljanje žičanih prepreka na stubišta zatvora, postavljanje žilet žice na zid koji odvaja sud od zatvora, instalirano 8 rešetkastih vrata na sobama gdje borave zatvorenici, instalirane video kamere na ulaznim vratima zatvora, u prostoriji bez opasnih stvari, instalirana računala na I i II odjelu, na ulazu u Kaznionicu i zatvor na koje je implementiran video nadzor, postavljena električna brava na ulazima na odjele), 
 • realizirane planirane aktivnosti postavljanja dodatnih redova žilet žice i prepreka na šetalište Zatvorske bolnice u Zagrebu, te su ojačana ulazna vrata u šetalište, 
 • realizirana zamjena postojeće opreme sustava video nadzora u Kaznionici i zatvoru u Požegi sa novim kamerama i opremom za snimanje, 
 • postavljanje dodatne tehničke zaštite u Zatvoru u Osijeku, sukladno predloženim mjerama iz obavljenog nadzora, a u cilju otklanjanja nepravilnosti i povećanja razine sigurnosti, 
 • uvođenje e-evidencije dežurnog u kaznenim tijelima koja su spojena na domenu pravosudje.hr koja će se pratiti i razvijati do punog opsega (uključenja svih kaznenih tijela).


Pisane vijesti | Zatvorski sustav