TAIEX – studijski posjet delegacije iz Turske

  • Slika /slike/vijesti naslovnica/TAIEX Turska 4- 6. prosinca 2017/IMG_5219.jpg
  • Slika
  • Slika

U razdoblju od  4. do 6. prosinca 2017. godine u okviru programa TAIEX delegacija iz Turske posjetila je Ministarstvo pravosuđa, u cilju razmjene iskustava i dobre prakse u području javnobilježničkih propisa, procedura i kompetencija.

Studijski posjet na temu javnobilježničkih procedura organizirala je Europska komisija u suradnji s Ministarstvom pravosuđa Republike Hrvatske.

Delegacija Ministarstva pravosuđa iz Turske sastala se s predstavnicima Uprave za organizaciju pravosuđa Lucom Grgić-Petrović,  Željkom Rebić i Vanessom Pomykalo te predstavnicima Uprave za građansko, trgovačko i upravno pravo Petrom Jurinom, Daliborom Ružićem, Lidijom Šimunec i Editom Brkić.

U sklopu studijskog posjeta organizirani su i posjeti Hrvatskoj javnobilježničkoj komori te javnobilježničkom uredu Rankice Benc, javnog bilježnika iz Varaždina. 

Pisane vijesti | Bilateralni sastanci