Suradnja Ministarstva pravosuđa RH s Ministarstvom pravosuđa SAD (U.S. Department of Justice) – parafiranje bilateralnih ugovora i zajednički seminar

  • Slika /slike/vijesti naslovnica/24-10-2019- parafiranje bilateralnih ugovora i zajednički seminar RH i SAD/IMG_8986.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Dužnosnici Ministarstva pravosuđa RH i Ministarstva pravosuđa SAD-a su 24. listopada 2019.g. parafirali nacrte dvaju bilateralnih ugovora kojima je cilj urediti materiju izručenja i pružanja uzajamne pravne pomoći u odnosima RH i SAD

1) Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država koji predstavlja instrument predviđen člankom 3. stavkom 2. Sporazuma o izručenju između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država potpisanog 25. lipnja 2003.;
2) Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država koji predstavlja instrument predviđen člankom 3. stavkom 3. Sporazuma o uzajamnoj pravnoj pomoći između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država potpisanog u Washingtonu dana 25. lipnja 2003.
 
Nacrti su prethodno usuglašeni u službenim pregovorima dviju strana – bit je novog ugovora u materiji izručenja stvaranje modernog pravnog okvira koji će odgovarati potrebama dvaju pravosuđa, dok je ugovor o pružanju uzajamne pravne pomoći rezultat obostranih nastojanja za unaprjeđenjem suradnje dviju država u području pravosuđa i borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije te njihovog transnacionalnog širenja, kao i u borbi protiv terorizma, kibernetičkog kriminala i drugih teških kaznenih djela. Ugovor o pružanju uzajamne pravne pomoći proizlazi i iz činjenice da Republika Hrvatska kao članica EU slijedi utvrđeni pravni okvir Unije, a Sporazumom o uzajamnoj pravnoj pomoći između EU i SAD od 25. lipnja 2003. godine predviđeno je da će države članice pisanim sporazumom sa SAD-om potvrditi primjenu navedenog Sporazuma.
 
Načelno je dogovoreno potpisivanje ugovora u prosincu 2019.g., tijekom EU-SAD sastanka u JHA području.
 
Također, dva su ministarstva zajednički organizirali seminar na temu izručenja optuženih za ratne zločine.
 
Seminar je bio namijenjen pravosudnim dužnosnicima iz RH koji rade na predmetima ratnih zločina (sudovi – vijeća za ratne zločine pri četiri županijska suda; državno odvjetništvo – odsjeci za ratne zločine) te službenicima Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva pravosuđa. Predavanja su održali predstavnici Ministarstva pravosuđa SAD-a – izložili su američki pravni okvir, praksu i iskustva vezano za materiju izručenja optuženih za kaznena djela ratnih zločina.

Pisane vijesti | Bilateralni sastanci