Studijska posjeta izaslanstva Republike Kosova Probacijskoj službi Republike Hrvatske

Slika /slike/Probacija/posjet probacijskoj sluzbi RH_2 do 7 ozujka 2015.jpg

Izaslanstvo Republike Kosovo je od 2. do 7. ožujka 2015. godine bilo u studijskoj posjeti Probacijskoj službi Republike Hrvatske.

Predstavnici Vrhovnog suda, Ureda tužitelja, Policije i Komisije za uvjetne otpuste Republike Kosovo iskazali su poseban interes za provođenje poslova uvjetnih otpusta zatvorenika tijekom i nakon izdržavanja  kazne zatvora, odnosno zakonske regulative, kriterija za izricanje uvjetnog otpusta, načina provođenja nadzora uvjetnih otpusta, te mogućnosti za opoziv istih.

Predstavnici Sektora za probaciju Uprave za kazneno pravo i probaciju Ministarstva pravosuđa predstavili su poslove Središnjeg ureda, uz poseban osvrt na poslove tijekom izdržavanja kazne zatvora i uvjetnog otpusta. Organizirana je posjeta Probacijskim uredima Zagreb I i Varaždin, s ciljem uvida u praktičnu primjenu postojećih zakona i provođenja probacijskih poslova. Ujedno, dva predstavnika sudaca izvršenja predstavili su poslove uvjetnih otpusta iz svoje nadležnosti te način suradnje s probacijskim uredima tijekom provođenja nadzora uvjetnih otpusta.

Tijekom daljnjeg boravka, u dogovoru sa Središnjim uredom Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa, organizirane su posjete izaslanstva kaznionicama u Glini i Lipovici- Popovači, tijekom kojih su službenici zatvorskog sustava predstavili organizaciju kaznionica i način provođenja kazne zatvora, posebne programe u koje se zatvorenike uključuje, uvjete i načine pokretanja postupaka za odobravanje uvjetnih otpusta, te donošenje odluka o uvjetnim otpustima u odnosu na nadležnosti propisane zakonima.

Predstavnice Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima Ministarstva pravosuđa prenijele su iskustva u obavljanju poslova prema žrtvama počinitelja kaznenih djela, važnosti razmjene informacija i suradnje svih sustava s ciljem zaštite žrtve tijekom trajanja zatvorske kazne počinitelja, korištenja pogodnosti izlaska, uvjetnog otpusta te nakon punog isteka kazne, odnosno njegovog povratka u zajednicu.

Pisane vijesti | Probacija