Stručno predavanje i sastanak Tima za psihološke krizne intervencije Uprave za zatvorski sustav i probaciju

Slika /slike/Zatvorski sustav/zatvorski 24 10 2019.JPG

Sastanak članova Tima za psihološke krizne intervencije održan je u četvrtak 24. listopada 2019. godine u Ministarstvu pravosuđa, na kojem je stručno predavanje i rezultate istraživanja prezentirala psihologinja dr.sc. Ines Sučić s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar.

U okviru Uprave za zatvorski sustav i probaciju djeluje Tim za psihološke krizne intervencije sastavljen od službenika Uprave za zatvorski sustav i probaciju. Tim je namijenjen pružanju psihološke potpore službenicima/namještenicima u kaznenim tijelima i probacijskim uredima nakon visokostresnih i potencijalno traumatskih događaja. U uvodnom dijelu sastanka članove Tima pozdravili su načelnik Sektora općih i pravnih poslova Robert Orbanić i voditelj Odjela za psihosocijalnu pomoć zaposlenicima zatvorskog sustava Zoran Šimić, te izrazili zahvalnost članovima Tima na njihovom angažmanu i spremnosti za pružanjem psihološke pomoći u kriznim situacijama.
 
U okviru sastanka održana su tri stručna izlaganja:
  1. „Odrednice psihosocijalne klime u zatvorskom sustavu – rezultati istraživanja“, dr.sc. Ines Sučić, viša znanstvena suradnica, Institut Ivo Pilar
  2. „Posebnosti i izvori stresa u radu službenika  Kaznionice u Lepoglavi“, Srećko Podsečki, voditelj Odjela tretmana u Kaznionici u Lepoglavi
  3. „Primjena tehnike asocijativnih karata u zatvorskom sustavu“, Anita Prizmić,  voditeljica Odjela tretmana u Zatvoru u Dubrovniku
 
Na sastanku je analizirana primjena i provedbe Odluke o psihosocijalnoj skrbi službenika Uprave za zatvorski sustav i probaciju, te predložene mjere za unaprjeđenje.

Pisane vijesti | Zatvorski sustav i probacija