Sjednica Sabora: Izmjenama i dopunama zakona kvalitetnija primjena i izvršenja europskog uhidbenog naloga

Slika /slike/01 DT ŠIMUNDŽA-NIKOLIĆ/VSN Sabor.png

Državna tajnica Vedrana Šimundža-Nikolić predstavila je Hrvatskom saboru Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije 

Zakonom o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije uređeno je područje pravosudne suradnje u kaznenim stvarima između država članica Europske unije te se tim zakonom u domaći pravni poredak transponiraju zakonodavni akti Europske unije u ovom pravnom području.

"Ovaj Zakon uređuje oblike pravosudne suradnje propisane zakonodavstvom Europske unije: europski uhidbeni nalog i postupak predaje, europski istražni nalog, nalog za osiguranje imovine, priznanje i izvršenje odluka o oduzimanju imovine ili predmeta, priznanje i izvršenje odluka o novčanoj kazni, priznanje i izvršenje presuda kojima je izrečena kazna zatvora ili mjera koja uključuje oduzimanje slobode, priznanje i izvršenje presuda i odluka kojima su izrečene probacijske mjere i alternativne sankcije, priznanje i izvršenje odluka o mjerama opreza i europski nalog za zaštitu" izjavila je državna tajnica.

Ovim prijedlogom u nacionalno zakonodavstvo odgovarajuće se prenose članak 18. stavak 1. točka (b) i članak 18. stavci 2. i 3. Okvirne odluke kojima se uređuje pitanje privremenog transfera, članak 4. stavke 1., 2., 3., 4. i 5. Okvirne odluke vezani uz razloge za moguće neizvršenje europskog uhidbenog naloga, potom članak 15. stavak 1. Okvirne odluke i članak 17. stavak 3. Okvirne odluke koji se odnose na rok za donošenje odluke ako osoba ne pristaje, članak 20. Okvirne odluke koji se odnose na povlastice ili imunitete te članak 24. stavak 2. Okvirne odluke koji se tiče uvjetovane predaje.

"Uz to, ovim se prijedlogom transponira  „Direktiva (EU) 2022/211 Europskog Parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2022. godine o izmjeni Okvirne odluke Vijeća 2022/465/PUP u pogledu njezina usklađivanja s pravilima Unije o zaštiti osobnih podataka" dodala je državna tajnica.

Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog Sabora istaknuo je nekoliko nomotehničkih primjedbi, u skladu s kojima je dorađen izričaj pojedinih odredbi teksta Konačnog prijedloga Zakona.

"Ovim izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije omogućit će se kvalitetnija primjena i izvršenje europskog uhidbenog naloga te priznanje i izvršavanje presuda među državama članicama Europske unije" zaključila je državna tajnica.


 

Pisane vijesti