Sastanak Vijeća ministara pravosuđa i unutranjih poslova Europske unije

  • Slika /slike/vijesti naslovnica/JHA_ministar Šprlja-prosinac 2016.jpg
  • Slika
  • Slika

Ministar pravosuđa Ante Šprlje sudjeluje na sastanku Vijeća ministara pravosuđa i unutarnjih poslova Europske unije koji se održava 8. i 9. prosinca 2016. godine u Bruxellesu

U okviru zakonodavnih aktivnosti, ministri su primili na znanje izvješće Vijeća o napretku u radu na prijedlogu Direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o borbi sredstvima kaznenog prava protiv prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije, kao i informaciju o okvirnom dogovoru postignutom s Europskim parlamentom.

Ministri su proveli raspravu o politikama u pogledu prijedloga Uredbe Vijeća o osnivanju Ureda europskog javnog tužitelja, kao i prijedloga Direktive EP i Vijeća o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja.

U okviru nezakonodavnih vijećanja, ministri su primili na znanje Izvješće Europske komisije o provedbi Zaključaka Vijeća o unapređenju kaznenog pravosuđa u kibernetičkom prostoru. Također, ministri su primili na znanje i Izvješće Vijeća o napretku ostvarenom u području šifriranja (enkripcije) te su dali podršku budućem radu u ovom području.

Pisane vijesti | Multilateralni sastanci