Projekt u Sjevernoj Makedoniji: „Izgradnja institucionalnih kapaciteta istražnih centara“

  • Slika /slike/vijesti naslovnica/Makedonija - studijski posjet/MK_projekt.jpg
  • Slika

Republika Hrvatska, kao najmlađa članica EU, koristi mogućnost prijenosa svojih znanja i iskustava prema trećim zemljama, između ostalog, i vezano za nacionalno preuzimanje i transpoziciju pravne stečevine EU ("acquis"). 

Aktivnu ulogu u takvim aktivnostima ima i Ministarstvo pravosuđa RH kroz provedbu "twinning-out" projekata koji se primarno provode u područjima vladavine prava, osposobljavanja i jačanja kapaciteta pravosudnih tijela za djelovanje i pružanje pravne zaštite unutar EU te održavanje najviših europskih standarda u pravosuđu.

Angažman i aktivnosti Ministarstva pravosuđa RH u korištenju "twinning-out" instrumenata komplementarne su s politikom pružanja jasne perspektive članstva u EU za zemlje kandidatkinje iz jugoistočne Europe, a koja predstavlja jedan od važnih prioriteta ukupne hrvatske vanjske politike.
 
Prvi takav "twinning-out" projekt Ministarstvo pravosuđa RH je (u svojstvu mlađeg partnera) uspješno provelo u suradnji s  Ministarstvom pravosuđa Republike Latvije: IPA 2011 „Jačanje vladavine prava u Republici Makedoniji“ čija je ukupna vrijednost iznosila 1 000 000,00 EUR (završen 30. listopada 2017. godine).

Opći cilj projekta bio je jačanje kapaciteta Ministarstva pravosuđa Republike Makedonije i ustrojstvenih jedinica u pretpristupnom procesu te usklađivanje s pravnom stečevinom EU-a u kontekstu pregovaračkih poglavlja u području pravosuđa, temeljnih prava, sloboda i sigurnosti.
 
U svibnju 2019. godine započeo je naš drugi "twinning-out" projekt u Republici Sjevernoj Makedoniji (RSM): „Izgradnja institucionalnih kapaciteta istražnih centara“ koji Ministarstvo pravosuđa provodi u suradnji s IRZ-om (The German Foundation for International Legal Cooperation). Predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca, a njegova ukupna vrijednost iznosi 1 000 000,00 EUR.

Aktualna projektna implementacija pokreće se i u kontekstu cjelovitih i sveobuhvatnih pravosudnih reformi koje nadležna tijela iz RSM provode u svrhu jačanja učinkovitosti kazneno-pravnog sustava u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije. U sklopu predviđenih aktivnosti predviđeno je pružanje pomoći u uspostavi kazneno-procesnih istražnih centara u Skoplju, Kumanovu i Tetovu. Riječ je o kolektivnim istražnim centrima, kojima će upravljati državno odvjetništvo RSM. Glavne komponente projekta su umrežavanje istražnih tijela u RSM i njihova suradnja s međunarodnim institucijama, kao i daljnja obuka dužnosnika i službenika državnog odvjetništva, policije, carinskih i poreznih tijela.

Na projektu će, u ime RH, sudjelovati stručnjaci iz redova Ministarstva pravosuđa, USKOK-a i Pravosudne akademije – ukoliko se za trajanja implementacije projekta nadmaši obim projektnih aktivnosti moguć je i dodatni angažman novih hrvatskih stručnjaka po pojedinim područjima i komponentama.
 
U petak, 13. rujna 2019. godine u Skopju je održan uvodni sastanak („kick-off“) uz sudjelovanje i izlaganje dionika novog projekta – čelnika/ca tijela i institucija RSM kao korisnika projekta (ministrica pravosuđa Renata Deskoska, ministar unutarnjih poslova Oliver Spasovski, glavni državni odvjetnik Ljubomir Jovevski) te njemačkih i hrvatskih dužnosnika koji provode ovaj projekt (državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Savezne pokrajine Donja Saska Stefan von der Beck i pomoćnik ministra pravosuđa RH Ivan Crnčec).

Također, vezano za novi projekt službene su govore održali veleposlanik EU u RSM Samuel Žbogar i zamjenik veleposlanika SR Njemačke u RSM Otto Graf.
 
Na margini službenog dijela sastanka, neformalno je održan i trilateralni susret glavnog državnog odvjetnika RSM Ljubomira Jovevskog, državnog tajnika Stefana von der Becka te pomoćnika ministra pravosuđa RH Ivana Crnčeca.
 

Pisane vijesti | Projekti