Prisega javnih bilježnika

 • Slika /slike/vijesti naslovnica/2024/travanj/6f94cd43-b507-4b30-a339-2c0abb1981b4.jpg
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

U ponedjeljak, 29. travnja, u prostorijama Ministarstva pravosuđa i uprave održana je svečanost polaganja prisege dvadeset novoimenovanih javnih bilježnika.

 • Petar Kvakan
 • Sandra Marodi
 • Matea Šagarjelo Brbora
 • Darko Ćališ
 • Vedran Borić
 • Marijan Dumančić
 • Sanja Popović
 • Sumba Peček
 • Ana Maria Micelli Laginja
 • Andrija Vuger
 • Ana Zavorović
 • Neven Nakić
 • Tomislav Garofulić
 • Margareta Žabčić
 • Vika Despot Roso
 • Matea Vidjak Veselić
 • Ivana Baburić Katalinić
 • Maja Škrinjarić
 • Nikolina Nežić
 • Mirta Marijan

Imenovani javni bilježnici pred predsjednikom Vrhovnog suda Republike Hrvatske Radovanom Dobronićem, u nazočnosti ministra pravosuđa i uprave Ivana Malenice i predsjednice javnobilježničke komore Zvijezdane Rauš-Klier položili su javnobilježničku prisegu, a nakon polaganja prisege ministar im je predao povelje o postavljanju.

Pisane vijesti