Priopćenje Ministarstva pravosuđa

Slika /slike/banneri/Ostale informacije.jpg

U svrhu objektivnog izvješćivanja javnosti u povodu priopćenja Udruge Blokirani objavljenog 3. veljače 2019. godine na web stranici Udruge pod naslovom Ograničite javni uvid u osobne podatke građana, stečaj, Ministarstvo pravosuđa očituje se kako slijedi:

Pravni temelj i zakonita svrha za javnu objavu osobnih podataka na e-Oglasnoj ploči nalazi se u posebnim zakonima odnosno u Zakonu o sudovima i Zakonu o stečaju potrošača.

Zakonom o sudovima kao posebnim zakonom određeno je da je rad sudova javan, osim kada je Ustavom ili zakonom isključeno sudjelovanje javnosti (članak 6. citiranog Zakona).

Sukladno Odluci ministra pravosuđa od 23. siječnja 2015. godine objavljivanje sudskih odluka putem e-Oglasne ploče objavljuje se u točno određenu svrhu (dostave). Nadalje, na e-Oglasnoj ploči objavljuju se odluke i druga pismena kada su za to ispunjeni zakonski uvjeti te se u postupcima u kojima nije isključena javnost na e-Oglasnoj ploči objavljuje potpuni tekst odluka i pismena.

Zakon o stečaju potrošača kao poseban zakon izrijekom propisuje:
  • pismena se u postupku stečaja potrošača objavljuju putem mrežne stranice e-Oglasna ploča sudova, a sudionici postupka mogu zatražiti da im se pismena dostavljaju na kućnu adresu, na adresu elektroničke pošte ili u osobni korisnički pretinac;
  • poziv potrošaču da se očituje je li suglasan da se provede jednostavni postupak stečaja potrošača nad njegovom imovinom Financijska agencija (FINA) dostavlja na adresu prebivališta u Republici Hrvatskoj prema podacima o prebivalištu iz evidencija Ministarstva unutarnjih poslova, a ako dostava ne uspije na adresi, dostava se obavlja na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova, uz slanje obavijesti potrošaču da je dostava poziva obavljena isticanjem na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova. Dakle, ako dostava ne uspije na adresi, dostava se obavlja na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova;
  • ako iz evidencije Ministarstva unutarnjih poslova proizlazi kako potrošač nema prebivalište u Republici Hrvatskoj odnosno ako potrošač nema boravište u Republici Hrvatskoj, Financijska agencija će na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova pozvati potrošača da dostavi adresu za primanje pismena
  • pismena objavljena na e-Oglasnoj ploči nakon proteka zakonskog roka se uklanjaju.

Navedenim postupanjem ne krši se pravo na privatnost i zaštitu osobnih podataka pojedinaca/građana, osobito jer je njihovo postupanje u skladu s odredbama posebnih zakona.

Sve prethodno navedeno jednako je mišljenju Agencije za zaštitu osobnih podataka (AZOP) u vezi s pitanjem obrade osobnih podataka putem e-Oglasne ploče Ministarstva pravosuđa, na poveznici: https://azop.hr/obrada-podataka/detaljnije/obrada-osobnih-podataka-putem-e-oglasne-ploce-ministarstva-pravosuda.

Slijedom navedenog, neistinito je priopćenje Udruge Blokiranih objavljeno 3. veljače 2019. godine na web stranici Udruge pod naslovom Ograničite javni uvid u osobne podatke građana, stečaj.

Pisane vijesti | Priopćenja i prezentacije