Predstavljene novine koje donosi novo uređenje ovrhe u Republici Hrvatskoj

Slika /slike/vijesti naslovnica/IMG_6498.JPG

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković je u utorak, 31. srpnja 2018. godine predstavio novine koje donosi novo uređenje ovrhe u Republici Hrvatskoj.

U razdoblju od 2. studenog 2017. godine, kada je osnovana Radna skupina za izradu ovršnog zakona pri Ministarstvu pravosuđa, do danas održano je više od 20 sastanaka na kojima su stručnjaci iz svih sfera života, od pravnih stručnjaka do predstavnika zainteresiranih strana (socijalni partneri, ovrhovoditelji, ovršenici) raspravljali o novom uređenju ovrhe u Republici Hrvatskoj.

U skladu s osnovnim ciljem da se postupci prisilnog ostvarenja i osiguranja tražbina urede uvažavajući najviše europske standarde i postojeće vrijednosti hrvatskog pravnog sustava Radna skupina je analizirala važeći zakonski okvir i komparativna rješenja drugih država članica Europske unije te u skladu s najboljom praksom dala prijedloge kojima se redefiniraju osnovni instituti ovršnog prava Republike Hrvatske, a koje prijedloge podržava i Ministarstvo pravosuđa. 

Najbitnije novine koje novo uređenje ovrhe u Republici Hrvatskoj donosi su: 
 • redefiniranje uloge svih sudionika u postupku (suda, javnih bilježnika, Financijske agencije, poslodavaca) na način da je novo pravilo - ovršni postupak u cijelosti pod nadzorom suda. Sudska nadležnost je pravilo (javni bilježnici isključivo pomoćno tijelo u postupku) s ciljem da se odluka suda može izravno provesti u državama članicama Europske unije na temelju donesenih EU uredbi 
 • poslodavci i HZMO više nisu tijela u postupku koja provode ovrhu, čime se poslodavci administrativno rasterećuju od poslova provedbe ovrhe na plaći i mirovini te povećava razina sigurnosti. Predlaže se novo uređenje - centralizirana provedba ovrhe na novčanim sredstvima putem FINA-e koja ovrhu provodi pod nadzorom suda. U tom slučaju poslodavcima ostaje samo obveza distribucije (uplata na račun) prema nalogu suda/FINA-e iznosa plaće koji je izuzet od ovrhe 
 • uvodi se pravilo o pokretanju postupka elektroničkim putem na propisanom obrascu uz modernizaciju postupka uvođenjem elektroničke komunikacije između tijela u postupku, ali i ovrhovoditelja pravnih osoba i stranka koje zastupaju odvjetnici, čime se ujedno smanjuju troškovi postupka 
 • troškovi postupka se smanjuju i na način da se:
  • brišu odredbe o određivanju predvidivih troškova postupka,
  • potvrda o ovršnosti se izdaje automatizmom, slijedom čega više nema troška izdavanja te potvrde,
  • u slučaju da ovršenik tijekom postupka podmiri tražbinu ili se s ovrhovoditeljem drugačije sporazumi snosi samo minimalan iznos na ime troška ovrhovoditelju,
  • sudske pristojbe na rješenje o ovrsi su fiksne 
 • podiže se razina zaštite dužnika - prethodno opominjanje i veća sigurnost dostave (nakon 2 bezuspješna pokušaja - dostava putem oglasne ploče uz  obvezno slanje obavijesti dužniku u poštanski sandučić i osobni korisnički pretinac –e-Građani) 
 • brišu se odredbe o ugovoru o osiguranju prijenosom vlasništva (fiducija), čime takvi ugovori postaju ništetni 
 • uvodi se pravilo da se deložacija ne može provesti u zimskom razdoblju (1.11. – 1.4.) te se uz postojeću zabranu ovrhe na nekretnini u kojoj ovršenik stanuje povisuje limit do kojeg je zabranjena ovrha na nekretnini sa 20.000,00 kuna na iznos od 40.000,00 kuna 
 • proširuje se krug primanja izuzetih od ovrhe (od ovrhe se uz postojeća izuzeća dodaju i nova: božićnica, uskrsnica, regres - do porezno priznatog odbitka; terenski dodatak, pomorski dodatak, sindikalne socijalne pomoći i pozajmice, dnevnice i naknade za službeni put u inozemstvo, naknade za korištenje privatnog auta u službene svrhe, naknade za odvojeni život – u cijelosti) te se uvodi pravilo da u svakom slučaju nije moguće provesti ovrhu na primanju s naslova plaće iznad zakonom propisanog iznosa. 

Namjera je predloženim rješenjima uravnotežiti postojeći sustav ovrhe te ga novim rješenjima dodatno unaprijediti uvažavajući sve potrebe da se ovršni postupak provodi brzo, učinkovito i ekonomično te da se štiti dostojanstvo ovršenika i osigura da provedba za njega bude što manje nepovoljna. 

Nacrt prijedloga novog Ovršnog zakona u proceduru javnog savjetovanja bit će upućen nakon ljeta te će građani imati priliku detaljno proučiti novosti koje donosi novo uređenje ovrhe.

Prezentaciju o novinama koje donosi novo uređenje ovrhe u Republici Hrvatskoj može se vidjeti OVDJE

Pisane vijesti