Predstavljene aktivnosti pripreme i realizacije Pilot projekta elektroničkog nadzora

 • Slika /slike/vijesti naslovnica/Probacija - Dubrovnik/IMG_2125.JPG
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

U utorak, 6. prosinca 2016. godine u Ministarstvu pravosuđa je održan Okrugli stol na kojem su predstavljene aktivnosti vezane uz pripremu i realizaciju Pilot projekta elektroničkog nadzora koji će se provoditi u okviru EU projekta „Podrška daljnjem razvoju i jačanju probacijske služe u Republici Hrvatskoj“.

Na okruglom stolu su sudjelovali djelatnici Ministarstva pravosuđa predvođeni pomoćnicom ministra za kazneno pravo i probaciju Vedranom Šimundža-Nikolić te predstavnici sudova, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova.

Načelnica Sektora za probaciju i voditeljica Projekta Jana Špero predstavila je Probacijsku službu i put koji je vodio od uspostave probacije do organizacije Pilot projekta elektroničkog nadzora.

Dugoročna savjetnica za Twinning Laura Negredo predstavila je Projekt i sve dosadašnje aktivnost, s naglaskom na komponentu vezanu uz elektronički nadzor.

Voditelj Odjela za strateško planiranje, razvoj i analitiku Sektora za probaciju Goran Brkić predstavio je plan provođenja Pilot projekta elektroničkog nadzora.

Predstavnici tvrtke Opus d.o.o. koja je temeljem provedenog javnog natječaja odabrana za dobavljača opreme elektroničkog nadzora, predstavili su opremu koja će se u Republici Hrvatskoj koristiti tijekom Pilot projekta za elektronički nadzor.

Sudionici okruglog stola su se potom uključili u raspravu i bili u prilici razgledati svu opremu za elektronički nadzor kao i samo postavljanje opreme.

Pilot projekt elektroničkog nadzora provodit će se nad 20 osoba i trajati će 100 dana, počevši od stavljanja prve osobe pod elektronički nadzor 1. veljače 2017. godine.

Sukladno zakonskim mogućnostima, pod elektronskim nadzorom bit će osobe kojima je određen istražni zatvor u domu i osuđenici na uvjetnom otpustu.

Opremu za elektronički nadzor postavljat će probacijski službenici koji će biti zaduženi i za 24-satni nadzorni centar smješten u Ministarstvu pravosuđa.

Sektor za probaciju provoditi će Pilot projekt u uskoj suradnji sa sucima istrage, sucima izvršenja, državnim odvjetništvom, policijom i zatvorskim sustavom.

Po završetku Pilot projekta rezultati će se predstaviti na završnoj konferenciji te će se sukladno analizi rezultata donijeti odluka o budućnosti elektroničkog nadzora u Republici Hrvatskoj. 

Pisane vijesti | Probacija