Poziv za iskazivanje interesa

Slika /slike/banneri/Uređena zemlja_17.10.2016._93126.png

Na temelju Zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (IBRD zajam broj 8086-HR) između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (NN MU br.: 13/2011), Jedinica za provedbu projekta objavljuje:

Poziv na iskazivanje interesa
za
usluge pojedinačnog savjetnika na Općinskom sudu u Osijeku i Općinskom sudu u Požegi
 
  1. Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (u daljnjem tekstu: Projekt) je sveobuhvatni projekt Vlade Republike Hrvatske pokrenut u cilju modernizacije sustava zemljišne administracije i sustava upravljanja kako bi se poboljšale usluge državnih tijela sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troškova. U Projektu sudjeluju i njime zajednički upravljaju Ministarstvo pravosuđa (MP) i Državna geodetska uprava (DGU), a financira se iz Zajma Svjetske banke te iz proračuna Republike Hrvatske. Dio sredstava Zajma MP planira iskoristiti za financiranje usluga 30 (trideset) pojedinačnih savjetnika i to:
- 15 (petnaest) savjetnika na Općinskom sudu u Osijeku i 
- 15 (petnaest) savjetnika na Općinskom sudu u Požegi 
za poslove pojedinačnog preoblikovanja zemljišnih knjiga za područje Općinskog suda u Osijeku i Općinskog suda u Požegi.
  1. Naručitelj (MP) namjerava angažirati 30 (trideset) pojedinačnih savjetnika za pružanje stručne potpore i jačanje kapaciteta u okviru poslova i nadležnosti Ministarstva pravosuđa, i to na primjeni znanja, provedbe i podrške na području Općinskog suda u Osijeku i Općinskog suda u Požegi, te podrška u radu sa ZIS-om i koordinaciji aktivnosti ZIS-a između MP-a i DGU-a.
  2. Jedinica za provedbu projekta, u ime naručitelja, poziva pojedinačne savjetnike na iskazivanje interesa za poslove navedene u točkama 1. i 2. Zainteresirani savjetnici trebaju uz iskaz interesa priložiti životopis.
  3. Planirano je zapošljavanje u predviđenom razdoblju od studenog 2016. do 30. travnja 2017. godine.
  4. Detaljan opis obveza i sadržaj usluga, kao i potrebne kvalifikacije i obrazac za životopis, mogu se dobiti na www.uredjenazemlja.hr (u rubrici Nabava) ili upućivanjem zahtjeva na dolje navedenu adresu radnim danom između 9 i 16 sati.
  5. Savjetnik će biti odabran u skladu s Odjeljkom V. Odabir individualnih savjetnika Smjernica Svjetske banke: »Odabir i zapošljavanje savjetnika u okviru zajmova IBRD-a, te kredita i darovnica IDA-e za Zajmoprimce Svjetske banke«, iz siječnja 2011. godine (Smjernice za savjetnike).
  6.  Zainteresirani savjetnici pozivaju se da obrate pozornost na odlomak 1.9 Smjernice za savjetnike u kojem je navedena politika Svjetske banke u vezi sa sukobom interesa.
  7. Kandidati moraju dostaviti iskaz interesa s traženim podacima uz naznaku: „Iskaz interesa – savjetnik – MP”, najkasnije do 31. listopada 2016. u 11 sati na sljedeću adresu:
 
Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije
Jedinica za provedbu projekta
Gruška 20, 10000 Zagreb
Tel: 01/4886-222; Fax: 01/4886-223; email: tender@zikprojekt.hr
www.uredjenazemlja.hr
 


Poziv na dostavljanje iskaza interesa za usluge pojedinačnog savjetnika na Općinskom sudu u Osijeku i Općinskom sudu u Požegi objavljen je u Narodnim novinama broj 92/2016 od 14. listopada 2016. godine (Oglasni dio - Nadmetanja).

Pisane vijesti | Obavijesti, upute i pozivi