Postupak odabira kandidata Republike Hrvatske za suca Međunarodnog kaznenog suda (MKS)

Slika /slike/banneri/logoEng.png

Nastavno na najavu od 16. ožujka 2017. godine obavještavamo kako je 19.travnja 2017. godine u Jutarnjem listu i Narodnim novinama objavljen Javni poziv za predlaganje kandidata za suca Međunarodnoga kaznenog suda. 

Zainteresirani kandidati mogu podnijeti prijavu Ministarstvu pravosuđa RH u roku od osam dana od objave Javnog poziva.

Jutarnji list: JAVNI POZIV - Vlada Republike Hrvatske

Narodne novine: JAVNI POZIV - Vlada Republike Hrvatske

Pisane vijesti | Međunarodni sudovi