Pomoćnica ministra Jana Špero izabrana za potpredsjednicu CEP-a, Europskog udruženja za probaciju

  • Slika /slike/Probacija/23-10-2019-CEP/naslovna.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Na 13. godišnjoj skupštini Europskog udruženja za probaciju (CEP) koja je održana 23. listopada 2019. godine u Dublinu za potpredsjednicu ove krovne probacijske organizacije odabrana je pomoćnica ministra Jana Špero. 

Pomoćnica Špero je, do izbora na ovu funkciju, bila članica Upravnog odbora CEP-a, tako da je izbor za potpredsjednicu potvrda njezina dosadašnjeg kvalitetnog rada kako u okviru Sektora za probaciju tako i u okviru CEP-a. 
Na svečanosti koja je upriličena nakon održane Skupštine, Sektoru za probaciju uručena je nagrada CEP Awards u kategoriji: "Razvoj nacionalne probacijske službe". Ova prestižna nagrada potvrda je kvalitetne izgradnje probacijskog sustava u Republici Hrvatskoj kao i profesionalnog i predanog rada probacijskih službenika. Nagradu su preuzeli pomoćnica ministra Jana Špero i načelnik Sektora za probaciju Goran Brkić. 
Osim navedenog, Republika Hrvatska odabrana je za domaćina sljedeće Generalne skupštine CEP-a 2022. godine.

Pisane vijesti | Probacija