Pokazatelji uspješnosti kroz poboljšanje kvalitete praćenja rada sudova

Slika /slike/banneri/Pokazatelji uspješnosti - 2.png

Ministarstvo pravosuđa kao najviše tijelo za obavljanje poslova pravosudne uprave prati i rad sudova na temelju statističkih podataka koji se prikupljaju i objedinjuju unutar Odjela za statistiku Ministarstva pravosuđa.

Danas je sudovima, kao i Ministarstvu pravosuđa, putem jedinstvenog sustava za praćenje sudskih predmeta (eSpisa) omogućen uvid u kompletan rad općinskih, županijskih, trgovačkih sudova te Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske - do razine pojedinog predmeta.

Ministarstvo pravosuđa je u proteklom razdoblju (2007. – 2016.), suočeno s izazovom uvođenja eSpisa na sve sudove, uložilo golem napor u osiguranje točnosti i konzistentnosti podataka koji se svakodnevno ažuriraju.

U eSpis sustavu je trenutno oko 6,4 milijuna predmeta, 6.273 aktivnih korisnika, 73.000 predmeta u prosjeku se dnevno ažurira, a preko 900.000 predmeta je prebačeno iz drugih informacijskih sustava koji su se u prošlosti koristili na sudovima.

U tijeku je implementacija eSpis sustava na posljednju, najvišu instancu sudovanja i vrh sudske hijerarhije - Vrhovni sud Republike Hrvatske. Rezultat navedenog bit će zaokružena cjelina praćenja sudskih predmeta putem jedinstvenog sustava izvješćivanja.

Iako su određene grane sudskih postupaka zbog svojih specifičnosti ostale izvan eSpis sustava (npr. zemljišne knjige, sudski registar, prekršajni i upravni sudovi koji se prate kroz druge informacijske sustave), Odjel za statistiku Ministarstva pravosuđa objedinjava i usklađuje i ove podatke.

Planirana uspostava skladišta podataka putem kojeg će se moći u jedinstveni sustav izvještavanja objediniti svi izvori podataka u potpunosti će eliminirati potrebu „objedinjavanja“ i „prepisivanja“ podataka iz različitih izvora.

Od 2006. godine Ministarstvo pravosuđa na godišnjoj razini objavljuje izvješće o radu za prethodnu godinu koje u svom opsežnom formatu obrađuje kretanje predmeta i stanja kadrova na sudovima.

Statistički pregledi

Od početka 2016. godine znatni napori i poboljšanja sustava praćenja sudskih predmeta upravo su išli u smjeru pravodobnog, ažurnog i javnosti prihvatljivog oblika izvještavanja.

Prvi put, već s krajem prvog tromjesečja 2016. godine, komparacijom posljednja četiri tromjesečja javnost je dobila uvid u rad sudova, prvenstveno obim njihova rada, ukupno te po vrstama predmeta koji su u nadležnosti pojedinih vrsta sudova, ali i praćenje ključnih pokazatelja uspješnosti koji se koriste u svim zemljama EU.

Pokazatelji uspješnosti 

Novouspostavljena objava tromjesečnog pregleda rada sudova pruža ažurniji i pravodobniji uvid u rad sudova u obliku kojeg će svi zainteresirani moći preuzeti sa stranica Ministarstva pravosuđa i lako koristiti (u obliku excel datoteke).

Unutar Odjela za statistiku početkom 2016. godine uspostavljene su striktne procedure prikupljanja objedinjavanja, obrade i provjere podataka sa svih sudova u Republici Hrvatskoj kako bi javnosti izvješće bilo dostupno najkasnije 15. dana u mjesecu. Ovakav sustav izrade i objave tromjesečnih podataka uspostavljen je bez financijskih izdataka u okviru postojećih (ograničenih) kadrovskih resursa Ministarstva pravosuđa. 

Ovo je tek prvi korak prema krajnjem cilju koji će, uspostavom jedinstvenog skladišta podataka dovesti do automatiziranog sustava praćenja i objave svih pokazatelja relevantnih za rad sudova (trajanje samih faza postupka, vremenskih okvira rješavanja predmeta po vrsti, prognoziranja trendova u kretanju pojedinih vrsta predmeta, kvaliteti rada pojedinog suda itd.)

Pisane vijesti | Priopćenja i prezentacije