Održano predavanje na temu „Matematika emocija"

  • Slika /slike/Probacija/09-09-2019-predavanje Matematika emocija/slika 1.JPG
  • Slika
  • Slika

Predavanje na temu „Matematika emocija" održano je 9. rujna 2019. godine u Ministarstvu pravosuđa, a održala ga je gospođa Tanja Prekodravac, prof. psihologije.  

Profesorica  Prekodravac, ima dugogodišnje profesionalno iskustvo u području osmišljavanja i održavanja edukacija, savjetničkih projekata u području upravljanja ljudskim resursima, certificiranje u projektu izvrsnosti u upravljanju ljudskim resursima, a uz to je održala seminare i radionice iz područja komunikacijskih i prezentacijskih vještina, timskog rada, profesionalnog stresa i dr.
Predavanje je bilo usmjereno na razumijevanje emocija i njihovog utjecaja na svakodnevan život, odnose i komunikacijske situacije te na usvajanje strategija nošenja s emocijama s ciljem unapređenja osobnih i profesionalnih kapaciteta službenika za rad s korisnicima različitih profila i potreba, kao i na usvajanje strategija upravljanja profesionalnim stresom kroz bolje upravljanje svojim emocijama, stanjima, reakcijama i načinom komuniciranja.
Predavanju su uživo prisustvovali službenici Probacijskog ureda Zagreb I, Zagreb II, te Središnjeg ureda Sektora za probaciju, dok su službenici ostalih probacijskih ureda u Republici Hrvatskoj predavanje pratili putem video linka.

Pisane vijesti | Probacija