Održane konzultacije s dionicima za progam „Pravosuđe i unutarnji poslovi“ u okviru Norveškog financijskog mehanizma 2014-2021

  • Slika /slike/Projekti/norveska darovnica/IMG_7019.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Norveška, Island i Lihtenštajn i EU potpisali su početkom svibnja 2016. godine sporazume o Financijskim mehanizmima Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Financijskim mehanizmima Kraljevine Norveške za razdoblje 2014.-2021. kako bi se smanjile društvene i ekonomske nejednakosti i ojačali bilateralni odnosi sa zemljama donatorima.

Memorandum o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma (NFM) za razdoblje 2014.–2021. (MoU) između Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske potpisan je 3. srpnja 2018. godine. Cjelokupan iznos financijske potpore dostupne Republici Hrvatskoj za sedmogodišnje razdoblje iznosi 46,6 milijuna EUR.

Za programsko područje Pravosuđa namijenjena su financijska sredstva u iznosu od 15.3 milijuna EUR, uključujući nacionalno sufinanciranje. Ministarstvo pravosuđa RH vršit će funkciju Operatora programa i zaduženo je, uz pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) u ulozi Nacionalne fokalne točke, za razradu programa i upravljanje financijskim sredstvima, a koristit će dodijeljena sredstva i u svojstvu Promotora programa. Vijeće Europe i Norveška sudska uprava donatorski su partneri RH u području pravosuđa u okviru NFM-a 2014.–2021.

Uz odgovornost za pripremu i provedbu programa u skladu s regulativom, temeljna je zadaća Operatora programa (MP-a) izrada konceptualnog sažetka programa. Riječ je o dokumentu koji sadrži pregled glavnih sastavnica programa, uz ciljeve, ciljne skupine, rezultate, pokazatelje rezultata i moguće rizike.

U svrhu pripreme konceptualnog sažetka dana 24. listopada 2018. u Hotelu International, Zagreb održane su cjelodnevne konzultacije s dionicima za program „Pravosuđe i unutarnji poslovi“ u okviru Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021.  Cilj je konzultacija bio uključiti dionike iz raznih sektora u diskusiju o glavnim izazovima u pravosuđu kao priprema za izradu sažetka, koji će dati okvir za buduće projekte.

U procesu programiranja, osim obnove zgrade Općinskog suda u Splitu, koji je jedini predefinirani projekt, predloženi su sljedeće mjere: povećanje efikasnosti i ulaganja u infrastrukturu pravosudnih i kaznenih tijela, jačanje sustava probacije, daljnja podrška mirenju te edukacija i jačanje bilaterlanih odnosa.

Prisutnima su se uvodno obratili pomoćnica ministra pravosuđa Lana Letilović, veleposlanica Kraljevine Norveške Astrid Versto, FMO Frode Mortensen te Audun Hognes Berg i Sophio Gelashvili ispred partnerskih organizacija Norveške sudske uprave i Vijeća Europe.

Pisane vijesti | Projekti