Održana 306. sjednica Vlade

Slika /slike/01 DT MARTINOVIĆ/DT Martinović_sjednica Vlade.jpg

Na sjednici Vlade usvojena je Uredba o prestanku važenja Uredbe o Uredu potpredsjednice Vlade i Izvješće o radu Državne škole za javnu upravu za 2023. godinu

Na sjednici održanoj dana 16. svibnja 2024. godine, Vlada je u skladu s odredbama Zakona o vladi, donijela Uredbu o prestanku važenja Uredbe o Uredu potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske.
 
„Ured potpredsjednice Vlade je prestao s radom, a Glavno tajništvo Vlade preuzelo je opremu, pismohranu, dokumentaciju, sredstva za rad te financijska sredstva Ureda“, pojasnio je državni tajnik Juro Martinović.
 
Državna škola za javnu upravu ispunila sve planirane aktivnosti u 2023. godini
 
Upravno vijeće Državne škole za javnu upravu je na 12. sjednici tog Vijeća, održanoj 11. ožujka 2024. godine usvojilo izvješće o radu Državne škole za javnu upravu za 2023. godinu.
 
Obrazlažući prijedlog državni tajnik Martinović, kazao je da je ravnatelj Državne škole za javnu upravu podnio Vladi godišnje izvješće prema kojem je Državna škola za javnu upravu ispunila sve planirane aktivnosti u 2023. godini.
 
Obveza podnošenja ovoga izvješća proizlazi iz Uredbe o osnivanju Državne škole za javnu upravu.

Pisane vijesti