Održan sastanak Vijeća ministara pravosuđa i unutarnjih poslova Europske unije

Slika /slike/vijesti naslovnica/JHA.jpg

Dana 8. i 9. lipnja 2017. godine u Luxembourgu je održan sastanak Vijeća ministara pravosuđa i unutarnjih poslova Europske unije. Hrvatsko izaslanstvo predvodio je Mato Škrabalo, veleposlanik, stalni predstavnik Republike Hrvatske pri Europskoj uniji.

U okviru zakonodavnih aktivnosti, Vijeće Europske unije postiglo je opći pristup o prijedlogu Uredbe Vijeća o osnivanju Ureda europskog javnog tužitelja, prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja, prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju pranja novca sredstvima kaznenog prava te o prijedlogu Uredbe Europske parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) 45/2001 i Odluke 1247/2002/EZ.

Ministri su proveli raspravu o politikama u pogledu prijedloga Uredbe Vijeća o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece te prijedloga Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o okvirima za preventivno restrukturiranje, pružanju druge prilile i mjerama za povećanje učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja te izmjeni Direktive 2012/30/EU.

U okviru nezakonodavnog vijećanja o Kaznenom pravosuđu u kibernetičkom prostoru, ministri su proveli raspravu o politikama u području elektroničkih dokaza te su primili na znanje izvješće o napretku u radu u području enkripcije i zadržavanja podataka.

U kontekstu zaštite djece migranata, ministri su, uz raspravu o politikama, usvojili Zaključke Vijeća Europske unije i predstavnika vlada država članica o zaštiti djece migranata.

Pisane vijesti | Multilateralni sastanci