Održan sastanak Savjeta za praćenje Strategije razvoja pravosuđa

  • Slika /slike/vijesti naslovnica/IMG_1747.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika

U utorak, 4. listopada 2016. godine, u prostorijama Ministarstava pravosuđa održao se sastanak Savjeta za praćenja Strategije razvoja pravosuđa.

Članovima Savjeta ministar pravosuđa Ante Šprlje je ukratko predstavio pregled rada Ministarstva pravosuđa u razdoblju od 22. siječnja ove godine. Posebni naglasak ministar je stavio na započete normativne aktivnosti, gdje je izvijestio o trenutnoj fazi rada na 16 zakonskih prijedloga.
 
Ministar pravosuđa Ante Šprlje članovima Savjeta ukratko je predstavio pripremljene prijedloge projekata „Unapređenje i modernizacija pravosudnog sustava“  te ostalih aktivnosti relevantnih za Ministarstvo pravosuđa kao što je sudska statistika 2013-2016.. naglasivši kako su „sada na web stranici Ministarstva pravosuđa dostupna kvartalna statistička izvješća o radu sudova, te je potrebno razraditi detaljnu analizu prikupljenih podataka i na taj način detektirati koja područja imaju uvjeta za kvalitetan rad, a koliko nemaju“.  Nadodao je i kako „Ministarstvo pravosuđa smatra kako su sudovi, državna odvjetništva, Hrvatska odvjetnička komora i Hrvatska javnobilježnička komora ključni partneri u daljnjem unaprjeđenju rada pravosudnog sustava te se će se u tu svrhu naći dosta zajedničkih tema sa ciljem vraćanja povjerenja građana u naš pravosudni sustav“.
 
Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske Dinko Cvitan podržavajući iznesena daljnje planove za razvoj pravosuđa naglasio je „dobro je znati u kojem pravcu ćemo ići, ali se  treba češće sastajati, osobito vezano za izmjene Strategije razvoja pravosuđa i definiranja aktivnosti unutar Akcijskog plana, shodno specifičnostima i potrebama svakog od pravosudnog tijela. Svjestan sam kako se sve ne može riješiti odmah.“
 
Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske također je izrazio zadovoljstvo iznesenim prijedlozima kazavši kako „bolje upravljanje sudski resursima u smislu lakše preraspodjele sudaca, kao i uvođenje sustava pretvaranja govora u tekst, značajnije bi doprinijelo rješavanju zaostataka na sudovima“.
U posljednjih nekoliko mjeseci Ministarstvo pravosuđa radilo je na pripremi prijedloga projekta „Unapređenje i modernizacija pravosudnog sustava“ .
 
Navedeni Projekt Ministarstvo pravosuđa planira prijaviti za financiranje iz sredstava Europskog socijalnog fonda jer se elementi projekta temelje na mjerama i aktivnostima iz Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. koje se odnose na pravosuđe. Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014-2020 je programsko – planski dokument odobren od strane Europske komisije koji je osnova za korištenje sredstava iz Europskog socijalnog fonda.
 
Radi se o strateškom projektu u pravosuđu kojim će se uvesti znatne promjene u načinu i organizaciji rada pravosudnih tijela i Ministarstva pravosuđa. Trenutno procijenjena vrijednost projekta je oko 40.000.000.00 kuna, a obuhvaća intelektualne usluge te nabavu informatičke opreme. Predviđeno trajanje projekta je tri godine, u razdoblju od 2017. do 2019. godine.
 
Cilj projekta je povećati učinkovitost i kvalitetu u radu pravosuđa kao i povećati transparentnost i odgovornost unutar pravosudnog sustava na svim razinama.
 
Ključne aktivnosti ovog projekta prvenstveno su usmjerene na unapređenje organizacije rada u pravosuđu, odnosno modernizaciju poslovnih procesa uz korištenje naprednih informacijskih tehnologija. Također, projekt obuhvaća i  jačanje kompetencija i kapaciteta pravosudnih dužnosnika i službenika.
Kroz ovaj projekt uvest će se sustav upravljanja kvalitetom u pravosuđu, provesti će se studija složenosti predmeta, unaprijediti će se poslovni procesi, smanjiti administrativno opterećenje u radu pravosudnih tijela te će se ojačati kompetencije i kapaciteti pravosudnih službenika i čelnika pravosudnih tijela. Kroz ovaj projekt planirana je i nabava informatičke opreme za skeniranje podnesaka kao i za pretvaranje govora u tekst u elektroničkom obliku. Nabavom navedene opreme ostvarit će se potrebni preduvjeti za potpunu digitalizaciju rada u pravosuđu koja će konačno biti uspostavljena provedbom projekta IPA 2012 kojim će se unaprijediti, odnosno nadograditi  informacijski sustavi u pravosuđu.
 
Također, Ministarstvo pravosuđa kao najviše tijelo za obavljanje poslova pravosudne uprave između ostalog obavlja praćenje rada sudova. Cilj je u konačnici obuhvatiti i praćenje rada Državnih odvjetništava prema njima prilagođenoj metodologiji, kako bi dobili sveobuhvatan sustav pravosudne statistike u punom smislu te riječi (statistike svih pravosudnih tijela u Republici Hrvatskoj).
 
Trenutno okruženje za statističko izvještavanje sastoji se od podataka sudova koji koriste eSpis (integrirani sustav za upravljanje sudskim predmetima) te podataka sudova koji koriste druga aplikativna rješenja.
U tijeku je implementacija eSpis sustava na posljednju, najvišu instancu sudovanja i vrh sudske hijerarhije - Vrhovni sud Republike Hrvatske. Rezultat navedenog bit će zaokružena cjelina praćenja sudskih predmeta putem jedinstvenog sustava izvješćivanja.
 
Planirana uspostava skladišta podataka putem kojeg će se moći u jedinstveni sustav izvještavanja objediniti svi izvori podataka će u potpunosti eliminirati potrebu „objedinjavanja“ i „prepisivanja“ podataka iz različitih izvora.
Od početka 2016. godine znatni napori i poboljšanja sustava praćenja sudskih predmeta upravo su išli u smjeru pravodobnog, ažurnog i javnosti prihvatljivog oblika izvještavanja.
 
Prvi put, već s krajem prvog tromjesečja 2016. godine, komparacijom posljednja četiri tromjesečja javnost je dobila uvid u rad sudova, prvenstveno obim njihova rada, ukupno te po vrstama predmeta koji su u nadležnosti pojedinih vrsta sudova, ali i praćenje ključnih pokazatelja uspješnosti koji se koriste u svim zemljama EU (https://mpudt.gov.hr/vijesti/pokazatelji-uspjesnosti/12071).
 
Do uspostave skladišta podataka i jedinstvenog sustava izvještavanja, Ministarstvo pravosuđa i dalje intenzivno radi na unaprjeđenju ovog područja svoje nadležnosti. U tijeku je pronalazak i odabir zadovoljavajućeg rješenja u okvirima postojećih uvjeta te su u tom smislu izrađeni modeli automatiziranih interaktivnih prikaza ključnih podataka u praćenju rada sudova. Odabrani model bit će prilagođen za objavu na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa, te će se u proširenoj verziji koristiti unutar samog Ministarstva za izradu svih potrebnih izvješća koja će biti podloga za kvalitetno upravljanje sustavom i donošenje odluka.

Pisane vijesti | Priopćenja i prezentacije