Odluka o ispunjavanju tehničkih uvjeta za elektroničku komunikaciju na svim trgovačkim sudovima

Na temelju članka 18. stavka 1. Pravilnika o elektroničkoj komunikaciji u postupcima pred trgovačkim sudovima („Narodne novine“, broj 12/18.), ministar nadležan za poslove pravosuđa donio je Odluku o ispunjavanju tehničkih uvjeta za elektroničku komunikaciju na svim trgovačkim sudovima. Ministarstvo pravosuđa utvrdilo je da su na svim trgovačkim sudovima ispunjeni tehnički i organizacijski uvjeti za početak primjene elektroničke komunikacije pred trgovačkim sudovima. Odluka je stupila na snagu 15. listopada 2018.

Pisane vijesti