Odjel za podršku žrtvama i svjedocima u Šibeniku - briga o pravima žrtava u fokusu pravosudnog sustava

Slika /slike/Odjel za podršku žrtvama i svjedocima.jpg

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica obišao je u petak, 27. listopada novoosnovani Odjel za podršku žrtvama i svjedocima na Županijskom sudu u Šibeniku.

„Širenje sustava podrške žrtava i svjedoka dio je aktivnosti koje Ministarstvo pravosuđa i uprave provodi u okviru suzbijanja nasilja nad ženama i nasilja u obitelj. Naš je cilj sustav usmjeriti prema žrtvi, a ne počinitelju. Ovakvi odjeli centralni su dio sustava podrške žrtvama i svjedocima zahvaljujući kojima žrtve osjećaju da nisu same“, istaknuo je ministar Malenica.

Odjeli za podršku žrtvama i svjedocima od 2008. do danas pružili su podršku za više od 50 tisuća žrtava i svjedoka.  Tijekom godine odjeli prosječno pruže podršku za 3.300 žrtava i svjedoka.

Trenutno je u Hrvatskoj pri županijskim sudovima osnovano devet odjela od kojih su dva osnovana ove godine. Uz  odjel na Županijskom sudu u Šibeniku tijekom 2023. godine osnovan je odjel na Županijskom sudu u Karlovcu.

Odjeli za podršku žrtvama pružaju emocionalnu podršku žrtvama i svjedocima kaznenih i prekršajnih djela, informiraju ih o njihovim pravima i fazama kaznenog i prekršajnog postupka. Službenici odjela žrtvama daju potporu kod svjedočenja i boravka na sudu.

Službenici odjela žrtvu ili svjedoka dočekuju prilikom dolaska na sud, osiguravaju im boravak u posebnoj prostoriji te pratnju tijekom davanja iskaza. Žrtve i svjedoci u odjelu mogu dobiti informacije o institucijama i organizacijama koje im mogu pružiti stručnu psihosocijalnu podršku i pravnu pomoć. Žrtve i svjedoci se odjelu mogu obratiti telefonom ili elektroničkom poštom.

Odjel za podršku žrtvama i svjedocima nalazi se u prostorijama Županijskog suda u Šibeniku na adresi Stjepana Radića 81, a žrtve im se mogu obratiti na telefonski broj 022/500-134 ili e-mail podrska-svjedocima-si@pravosudje.hr-

Više informacija o sustavu podrške žrtvama i svjedocima i pravima žrtava dostupno je na stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave: https://mpudt.gov.hr/o-ministarstvu/nadleznost-ministarstva-pravosudja-i-uprave/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156
 

Stranica