Objava javnog natječaja za izbor kandidata Republike Hrvatske za suca Općeg suda pri Sudu Europske unije

Javni natječaj za izbor kandidata Republike Hrvatske za suca Općeg suda pri Sudu Europske unije objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 14/13 te u dva javna glasila – „Večernjem listu“ i „Jutarnjem listu“.

Postupak izbora kandidata provodi Povjerenstvo za izbor kandidata Republike Hrvatske za suce i nezavisnog odvjetnika pri Sudu Europske unije koje je osnovano odlukom Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 117/2012) te kojom su, između ostalog, određeni sastav i zadaće Povjerenstva.

 

 

Javni natječaj

Pisane vijesti | Međunarodni sudovi