Obavijest o utvrđivanju liste stečajnih upravitelja prema novom Stečajnom zakonu

Slika /slike/shutterstock_95621893_cr.jpg

Obavještavamo stečajne upravitelje da je 17. lipnja 2015. godine donesen novi Stečajni zakon, objavljen u „Narodnim Novinama“, br. 71/15, koji stupa na snagu 1. rujna 2015. godine

U odnosu na sadašnji Stečajni zakon izmijenjene su odredbe koje se odnose na utvrđivanje Liste stečajnih upravitelja, te tako članak 78. novog Stečajnog zakona propisuje da ministar nadležan za poslove pravosuđa za područje nadležnosti svakoga trgovačkog suda utvrđuje dvije liste stečajnih upravitelja:
  • listu A stečajnih upravitelja i
  • listu B stečajnih upravitelja.
 
Liste stečajnih upravitelja mogu se dopunjavati. Osoba može biti upisana na listu stečajnih upravitelja za područje nadležnosti jednog ili više trgovačkih sudova.
 
U prijelaznim i završnim odredbama u članku 440. novog Stečajnog zakona propisan je postupak upisa na liste stečajnih upravitelja. Prema navedenoj odredbi osobe upisane na listu stečajnih upravitelja na dan stupanja na snagu Stečajnog zakona ministar nadležan za poslove pravosuđa po službenoj će dužnosti upisati na listu B stečajnih upravitelja za područje nadležnosti suda prema adresi koja je navedena na listi. Osim za područje trgovačkog suda prema adresi s važeće Liste stečajnih upravitelja, stečajni upravitelji koji ne ispunjavaju uvjete za upis na listu A stečajnih upravitelja mogu biti upisani na listu B stečajnih upravitelja i za područje nadležnosti drugog ili više trgovačkih sudova.
 
Ukazujemo da su člancima 79. i 80. Stečajnog zakona propisane pretpostavke za upis na liste stečajnih upravitelja, dok je člankom 81. propisano da se s lista po službenoj dužnosti brišu stečajni upravitelji koji ne ispunjavaju navedene pretpostavke.
 
Osoba koja se nalazi na važećoj listi stečajnih upravitelja može podnijeti zahtjev za upis na listu A stečajnih upravitelja za područje jednog ili više sudova ako dostavi isprave iz kojih proizlazi da je obavljala dužnost stečajnoga upravitelja u više od 10 otvorenih stečajnih postupaka ili dužnost stečajnoga upravitelja najmanje tri godine.
 
Slijedom navedenog, pozivamo stečajne upravitelje koji su uvršteni na Listu stečajnih upravitelja (Narodne novine, broj 84/15) i dopunu Liste stečajnih upravitelja (Narodne novine, broj 87/15) da najkasnije do 25. kolovoza 2015. godine Ministarstvu pravosuđa, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, dostave ispunjen obrazac u privitku ove obavijesti te u njemu navedene priloge.
                      
 
Ministarstvo pravosuđa


Pisane vijesti | Obavijesti, upute i pozivi