Neformalni sastanak ministara pravosuđa i unutarnjih poslova država članica Europske unije

  • Slika /slike/vijesti naslovnica/JHA/Bukurešt/{030254C1-E675-FE48-8C09-745A87DCDC87}.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Dana 7. i 8. veljače 2019. godine u Bukureštu (Rumunjska) održava se neformalni sastanak ministara pravosuđa i unutarnjih poslova država članica Europske unije. Hrvatsko izaslanstvo u dijelu pravosuđa predvodio je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković.

Ministri pravosuđa pozvani su razmijeniti mišljenja o budućnosti pravosudne suradnje u području građanskog i trgovačkog prava, s obzirom na široki obim pravne stečevine te završetak tekuće zakonodavne aktivnosti Europskog parlamenta u svibnju 2019. i završetka aktualnog mandata Europske komisije u listopadu 2019. Slijedom toga, ministri su iznijeli svoja stajališta vezana uz područja koja su već uređena, ali još ima prostora za poboljšanje, te im je dana mogućnost iznošenja prijedloga uređenja onih pravnih instituta čija se primjena na europskoj razini ukazuje korisnom i poželjnom.
 
Također, ministri su pozvani razmijeniti stajališta i iznijeti prijedloge u cilju daljnjeg unaprjeđenja pravosudne suradnje u kaznenim stvarima u zajedničkom pravnom području Europske unije. Pritom je težište rasprave bilo usmjereno primjeni europskih zakonodavnih instrumenata uzajamnog priznavanja u području kaznenog prava. U tom kontekstu ministri su pozvani predložiti daljnje mjere u cilju unaprjeđenja primjene određenih instrumenata uzajamnog priznavanja i jačanja međusobnog povjerenja, pritom uzimajući u obzir recentnu praksu Suda Europske unije te potrebu za uvođenjem modernih tehnologija u području kaznenog pravosuđa. 
 
Zaključno, ministri pravosuđa su na radnom ručku razmijenili stavove o prikupljanju elektroničkih dokaza u kaznenim stvarima, uzevši u obzir potrebu zaštite prava pojedinaca u kibernetičkom prostoru kroz učinkoviti odgovor kaznenog zakonodavstva, te u kontekstu sudjelovanja u pregovorima u svrhu usvajanja Drugog dopunskog protokola Konvenciji Vijeća Europe o kibernetičkom kriminalu (Budimpeštanska Konvencija), kao i sklapanja međunarodnih ugovora s trećim zemljama, prvenstveno sa Sjedinjenim Američkim Državama. Svrha rasprave o ovoj temi je osigurati učinkovitu primjenu zakonodavnih instrumenata u području pribavljanja i razmjene elektroničkih dokaza u cilju unaprjeđenja i jačanja pravosudne suradnje u kaznenim stvarima, te u svjetlu razvoja informatičkih tehnologija i potrebu praćenja globalnih trendova digitalnog doba.

Pisane vijesti