Na sjednici Vlade predstavljene zakonske izmjene koje će ubrzati sudske postupke i povećati učinkovitost pravosuđa

Slika /slike/01 Sjednice Vlade RH/Vlada.PNG

Državni tajnik Juro Martinović predstavio je na 282. sjednici Vlade novi Zakon o upravnim sporovima te odluku o raspisivanju prijevremenih izbora u općini Pribislavec.

Zakonskim izmjenama ubrzat će se sudski postupci

Zakon o upravnim sporovima dio je paketa zakonodavnih promjena koje se donose s ciljem povećanja učinkovitosti pravosuđa i ubrzanja sudskih postupka.

Državni tajnik Martinović objasnio je kako se ovim zakonskim prijedlogom standardiziraju upravni sporovi na način da se ograničava mogućnost da se posebnim zakonima propisuju izuzetno kratki rokovi za donošenje odluke u upravnom sporu.

„Uz navedeno, također se ograničava i propisivanje prvostupanjske nadležnosti Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, budući da se ponajprije radi o sudu koji rješava najsloženije upravne sporove, onemogućuje se propisivanje isključive mjesne nadležnosti Upravnog suda u Zagrebu te se uvodi  mogućnost da u posebnim slučajevima u upravnim sporovima pred upravnim sudovima odlučuje vijeće,“ naglasio je državni tajnik Martinović.

„Institut oglednog spora primjenjuje se ako je u pet ili više prvostupanjskih upravnih sporova predmet tužbe iste pravne i činjenične prirode,“ dodao je.

Ograničava se zlouporaba prava stranaka u sporu

Ustvrdivši kako se u cijelosti ukida posredna primjena odredaba Zakona o parničnom postupku, državni tajnik objasnio je kako će se time spriječiti zloupotreba prava stranaka koja im pripadaju u sporu, a u slučaju teže zlouporabe, sud će ih moći i novčano kaznit.

Upotpunjuju se uočene praznine Zakona te se propisuje proširenje tužbenog zahtjeva u sporu pokrenutom zbog propuštanja donošenja pojedinačne odluke, spajanje upravnih sporova i donošenje dopunske presude.

Uvodi se mogućnost obnove spora okončanog rješenjem, a pod određenim uvjetima, omogućuje se strankama izravan pristup Vrhovnom sudu Republike Hrvatske

„Predloženim odredbama propisuje se proaktivniji pristup izvršenju presuda budući da se uvode novčane kazne za čelnike javnopravnih tijela koja provode postupke izvršenja, a ne postupe u skladu s odlukom suda,“ zaključio je državni tajnik dodavši na kraju kako se Zakonom također i detaljno razrađuje postupak ocjene općih akata.

Prijevremeni izbori za zamjenika općinskog načelnika Općine Pribislavec u nedjelju 10. ožujka

Nakon predstavljanja zakonskih izmjena, državni tajnik predložio je Vladi raspisivanje prijevremenih izbora za zamjenika općinskog načelnika Općine Pribislavec iz reda pripadnika romske nacionalne manjine.

Zamjenik općinskog načelnika Općine Pribislavec Kruno Oršuš podnio je ostavku 18. prosinca 2023. godine.

„Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da ako mandat zamjeniku općinskog načelnika iz reda pripadnika nacionalnih manjina prestane prije isteka mandata, u toj jedinici raspisat će se prijevremeni izbori za zamjenika iz reda pripadnika nacionalnih manjina,“ rekao je državni tajnik Martinović.

Navedena odluka na snagu stupa 8. veljače 2024. godine

U svibnju potpisivanje Konvencije o međunarodnoj suradnji u istrazi i kaznenom progonu počinitelja zločina genocida, zločina protiv čovječnosti, ratnih zločina i drugih međunarodnih kaznenih djela

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 4. svibnja 2023. usvojila je Odluku o pokretanju postupka za sklapanje Konvencije o međunarodnoj suradnji u istrazi i kaznenom progonu počinitelja zločina genocida, zločina protiv čovječnosti, ratnih zločina i drugih međunarodnih kaznenih djela.

Predloženom Odlukom predlaže se izmjena ranije donesene Odluke na način da se promijeni naziv Konvencije, utvrdi ovlast za potpisivanje Konvencije izvanrednoj opunomoćenoj veleposlanici Republike Hrvatske u Kraljevini Nizozemskoj, u slučaju spriječenosti ministra pravosuđa i uprave te da se utvrdi novi Nacrt Konvencije.

„Inicijativu za sklapanje Konvencije pokrenule su Belgija, Nizozemska, Slovenija, Argentina, Mongolija i Senegal smatrajući da postojeći instrumenti ne daju dovoljno temelja za postupanje u procesuiranju najtežih međunarodnih kaznenih djela,“ rekao je državni tajnik Martinović.

Inicijativu je podržalo 77 država, a sama Konvencija bit će potpisana na svečanosti u Palači mira u Haagu, 14. i 15. svibnja.

FOTO: Vlada RH 

Pisane vijesti