Ministarstvo pravosuđa i UNICEF omogućavaju djeci bolji kontakt s roditeljima u zatvoru

Slika /slike/UNICEF/IMG_5858.JPG

Ministar pravosuđa Republike Hrvatske Dražen Bošnjaković i v.d. predstojnice Ureda UNICEF-a za Hrvatsku Đurđica Ivković, potpisali su Sporazum o suradnji u zaštiti i unaprjeđenju prava djece zatvorenika. 

Prema stručnim procjenama oko 12 300 djece u Hrvatskoj živi odvojeno od najmanje jednog roditelja koji je na izdržavanju kazne zatvora. Osnovni je cilj pokrenute suradnje zajedničko djelovanje na pružanju podrške zatvorskom sustavu radi stvaranja uvjeta za kvalitetniju komunikaciju djece s roditeljima koji borave u kaznenim tijelima. U okviru suradnje, do kraja 2019. godine za koju UNICEF osigurava 640 tisuća kuna, planirano je opremanje 13 kaznenih tijela diljem Hrvatske sa 17 kompleta informatičke opreme, a sve kako bi se zatvornicima omogućile video-posjete pomoću kojih će moći komunicirati sa svojom djecom. Video-posjeti će se, nakon nabave opreme, ove godine pilotirati u Kaznionici u Lepoglavi. Također, u sedam kaznenih tijela u zemlji dodatno će se urediti prostorije za posjetu djece koje će ubuduće biti opremljene i didaktičkim igračkama te namještajem.

Prilikom potpisivanja Sporazuma ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković naglasio je kako "boravak u zatvoru ne predstavlja teškoće i izazove samo osobama lišenim slobode već se posljedice izdržavanja zatvorskih kazni vrlo često reflektiraju u znatno većoj mjeri i na članove njihovih obitelji. Aktualiziranje zatvorenikove uloge roditelja bitno pridonosi dobrobiti djece te Ministarstvo pravosuđa sustavno podupire sve aktivnosti koje doprinose očuvanju povezanosti i kontakata djece s njihovim roditeljima zatvorenicima. Intenziviranje suradnje s UNICEF-om radi pružanja podrške zatvorskom sustavu u zaštiti i unaprjeđenju prava djece još je jedan korak za uspješno provođenje mjera inicijalno definiranih godišnjim planom aktivnosti Vlade RH i Ureda UNICEF-a za 2018. i 2019. godinu.“


„U Hrvatskoj su tisuće djece odvojena od jednoga ili oba roditelja koji se nalaze na izdržavanju kazne zatvora. Ta djeca time su i sama kažnjena zbog pogrešaka svojih roditelja i osjećaju se obilježeno, isključeno i prestrašeno. I ona i njihovi roditelji trebaju podršku kako bi se lakše nosili s tim izazovom. Svako dijete ima jednako pravo na obiteljsku bliskost, koje mu ne možemo uskratiti. Suradnjom stoga nastojimo osigurati da uvjeti za obnavljanje te bliskosti budu prilagođeni i primjereni djeci. Riječ je o zalogu za budućnost kojime djetetu pružamo priliku da ostvari važnu razvojnu potrebu u osobito teškim okolnostima, zbog čega cijenimo spremnost Ministarstva pravosuđa na ovaj velik iskorak”, kazala je prilikom potpisivanja sporazuma v.d. predstojnice Ureda UNICEF-a za Hrvatsku Đurđica Ivković.

Uz fizička ulaganja, uz pomoć udruge Roda – Roditelji u akciji kao provedbenog partnera programa, službenici zatvorskog sustava edukacijom će se dodatno senzibilizirati za prava djece zatvorenika na obiteljski život i život uz roditelje, što će unaprijediti njihovo ophođenje s djecom za vrijeme posjeta obitelji. Uvide o važnosti redovita kontakta između roditelja zatvorenika i njihove djece pravosudni službenici imat će priliku razmijeniti s kolegama iz drugih zemalja.Pisane vijesti | Bilateralni sastanci