Ministarstvo ne nabavlja "običnu" web stranicu za prijavljivanje korupcije vrijednu oko 640 tisuća eura

Nastavno na medijske napise o dokumentaciji za provedbu otvorenog postupka „Usluga izrade IT platforme za unaprjeđenje učinkovitosti ukupnog preventivnog antikorupcijskog okvira u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.“ - evidencijski broj nabave: 195/23.

Ministarstvo pravosuđa i uprave ističe da nije riječ o stranici za prijavu korupcije već digitalnoj platformi sa šest modula kojom će se služiti različita tijela u provedbi i implementaciji antikorupcijskih mjera.

Nacionalnim planom oporavka i otpornosti u okviru komponente „Javna uprava, pravosuđa i državna imovina“ predviđene su i aktivnosti s ciljem sprječavanja i suzbijanja korupcije, među kojima je i mjera „Povećanje učinkovitosti, koherentnosti i otvorenosti nadležnih tijela u borbi protiv korupcije kroz digitalizaciju, jačanje transparentnosti i unaprjeđenje koordinacije“.

U okviru te IT platforme razvit će 6 različitih modula: virtualni asistent, podnošenje prijave pučkoj pravobraniteljici sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, registar lobista, popis trgovačkih društava u vlasništvu države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, umrežavanje i koordinacija nacionalnih tijela za izradu, provedbu i praćenje nacionalnih strateških i provedbenih dokumenata te na posljetku dizajn i izrada web stranice odnosno centralnog portala.

Uz to, uz integraciju na Centar dijeljenih usluga u okviru ovog projekta pripremit će i provesti edukacija za korisnike sustava.

Podsjećamo da je Hrvatski sabor u listopadu 2021. godine usvojio novu Strategiju sprječavanja korupcije do 2030. godine s 5 posebnih ciljeva i 95 antikorupcijskih mjera iz različitih područja.

Strategiju će pratiti tri akcijska plana. Prvi Akcijski plan usvojen je u srpnju 2022. godine za razdoblje od 2021. do 2024. godine te obuhvaća 206 mjera u području lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnih financija, zdravstva, sporta, policije, poljoprivrede, civilnog sektora, pravosuđa. Procijenjena vrijednost aktivnosti je oko 10 milijuna eura.

Kao što je poznato implementaciju i praćenje aktivnosti predviđene Strategijom i akcijskim planovima provode različita tijela državne uprave, neovisna državna tijela, pravosudna tijela, udruženja jedinica lokalne i područne samouprave te organizacije civilnog društva.

Nova IT platforma osigurat će umrežavanja tijela uključenih u procese, izrade, provedbe i praćenja provedbenih nacionalnih antikorupcijskih akata te posljedično njihovu kvalitetniju primjenu. Predviđeni moduli imat će niz analitičkih i izvještajnih mogućnosti koje će svim korisnicima osigurati kvalitetniju primjenu zakona, podzakonskih akata, Strategije i pratećih akata.

Podsjećamo da je 2022. godine na snagu stupio novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti koji predviđa dva kanala prijavljivanja nepravilnosti; unutarnje prijavljivanje putem povjerljive osobe kod poslodavca, vanjsko prijavljivanje Pučkoj pravobraniteljici te javno razotkrivanje. Ovim projektom izradit će se poseban modul prijave nepravilnosti Pučkoj pravobraniteljici koji će prijaviteljima uz prijavu omogućiti i praćenje statusa iste na siguran i povjerljiv način.

Dodatno, u tijeku je izrada Nacrta prijedloga Zakona o lobiranju kojim će se prvi puta urediti lobističko djelovanje. Po uzoru na prakse u drugim zemljama, ovim projektom, između ostalog, razvit će se i registar lobista.

Izradom jedinstvene IT platforme cilj je unaprijediti učinkovitost ukupnog preventivnog antikorupcijskog okvira i omogućiti svim dionicima kvalitetniju koordinaciju i implementaciju aktivnosti, a građanima pravovremenu informaciju.

Postupak „Usluga izrade IT platforme za unaprjeđenje učinkovitosti ukupnog preventivnog antikorupcijskog okvira“ provodi se u okviru mjere C2.6. R1 „Povećanje učinkovitosti, koherentnosti i otvorenosti nadležnih tijela u borbi protiv korupcije kroz digitalizaciju, jačanje transparentnosti i unaprjeđenje koordinacije“ te se financira sredstvima Europske unije kroz program „NextGeneration EU“.

 
 

Pisane vijesti