Ministar Malenica: U tijeku je obnova 18 katastarskih općina u Zadarskoj županiji

Slika /slike/1000069881.jpg

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica sastao se u srijedu, 26. ožujka sa sutkinjom ovlaštenom za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog suda u Zadru Jadrankom Nižić-Peroš. Na sastanku je sudjelovao i ministar regionalnoga razvoja i fondova EU Šime Erlić.

Tema sastanka bio je akcijski plan obnove zemljišnih knjiga u Zadarskoj županiji. 

Ministar je naglasio da je u tijeku obnova za 18 katastarskih općina u Zadarskoj županiji, a za 16 ih je sve pripremljeno za početak obnove.

Ministar je istaknuo da je Ministarstvo, svjesno problema s ažurnosti i efikasnosti zemljišnih knjiga na Općinskom sudu u Zadru reagiralo na način da je odobrilo nova zapošljavanja 9 sudskih službenika te su predsjednici suda osigurana sredstva za isplatu prekovremenih sati, a dio predmeta rješava se na općinskim sudovima u Novom Zagrebu i Šibeniku.

„Mijenjali smo Zakon o zemljišnim knjigama kako bi upravo u Zadarskoj županiji dio obnove mogli povjeriti javnim bilježnicima i to će upravo kao pilot projekt krenuti odavde u Zadru gdje će se za dvije katastarske općine to povjeriti javnoj bilježnici“ rekao je ministar.

Ministar je naglasio da je cilj maksimalno ubrzati postupke jer je u čitavoj Hrvatskoj gotovo 25 posto obnova zemljišnih knjiga u Zadarskoj županiji.

„Jako je veliki interes općina i gradova, a sve u cilju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i povlačenja europskih sredstava. Idemo to prioritetno rješavati do kraja godine“ zaključio je ministar.

Pisane vijesti