Ministar Malenica na seminaru o vladavini prava: Nacionalni plan oporavka i otpornosti prilika je da dodatno osnažimo naše institucije i gospodarstvo

Slika /slike/IMG_3520.JPG

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica održao je, u četvrtak, predavanje „ EU sljedeće generacije  - Plan oporavka i vladavina prava“ na online seminaru u organizaciji Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj.

"Zaštita pravosudne neovisnosti u Republici Hrvatskoj, zajamčena je Ustavom, te povjerena Državnom sudbenom vijeću i Državnoodvjetničkom vijeću. Ta dva samostalna i neovisna tijela odlučuju o odabiru, imenovanju, napredovanju, premještaju, razrješenju i stegovnoj odgovornosti sudaca i državnih odvjetnika na nepristran način i na temelju kriterija propisanih zakonom" izjavio je ministar Malenica te dodao kako je  Europska unija prepoznala i priznala uspostavu i djelovanje takvih samostalnih tijela kao dobru praksu.
Jedan takav mehanizam je i nedavno uspostavljeni sveobuhvatni europski mehanizam za vladavinu prava čije su dvije glavne sastavnice godišnje Izvješće i godišnji dijalog.

Nacionalni doprinos, odnosno Izvješće o vladavini prava u Republici Hrvatskoj, Vlada Republike Hrvatske usvojila je u ožujku ove godine, a u tom Izvješću kao strateški cilj naglašeno je učinkovito i djelotvorno pravosuđe i borba protiv korupcije te daljnja digitalizacija javnog sektora i pravosuđa.
Nacionalni plan oporavka i otpornosti - strukturne reforme i ulaganja za efikasnije pravosuđe

„Za Republiku Hrvatsku Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026. predstavlja ključni dokument koji će nam omogućiti provedbu strukturnih reformi i ulaganja i pridonijeti našem gospodarskom oporavku, ali i očuvanju vladavine prava kako bi bili otporniji na potencijalne buduće krize" naglasio je ministar.

Ministarstvo pravosuđa i uprave kroz dvije podkomponente provodit će reformske procese koji se odnose na unaprjeđenje zakonodavnog i institucionalnog okvira u području vladavine prava.
 Prva podkomponenta „Moderno pravosuđe spremno za buduće izazove“ obuhvaća 13 reformskih mjera i 6 investicija, dok druga podkomponenta „Sprječavanje i suzbijanje korupcije“ obuhvaća 4 investicije. Cilj svih navedenih reformskih procesa jest ojačati državne i pravosudne institucije, učiniti ih modernijima i učinkovitijima. Reformske mjere u okviru podkomponente „Moderno pravosuđe spremno za buduće izazove“ provodit će se u cilju povećanja efikasnosti pravosuđa, ubrzanja postupaka i smanjenja broja neriješenih predmeta. Uz to, razvojnim projektima nastavit će se s ulaganjima u infrastrukturu i digitalizaciju pravosudnog sustava.

Među predviđenim aktivnostima ministar se je posebno osvrnuo na nastavak provedbe Akcijskih planova za poboljšanje učinkovitosti rada sudova koji su izrađeni za svako pravosudno područje. Podsjetio je da su Akcijski planovi prilagođeni svakom pojedinom sudu te da su usmjerena na tri područja: povećanje ukupnog broja riješenih predmeta sukladno pokazateljima učinkovitosti po vrstama predmeta, intenzivnije rješavanje predmeta koji se u sudovima vode preko sedam godina te posebno praćenje i rješavanje kaznenih predmeta u kojima u narednom razdoblju od tri godine prijeti zastara.
Dodao je da će se u okviru NPPO-a provesti čitav niz reformi poput reforme parničnog postupka, stečajnog postupka, izvanparničnog postupka, jačanja instituta mirenja, digitalizacije postupanja javnih bilježnika te reforma kaznenog zakonodavstva kojom će se omogućiti primjena e-Komunikacije u kaznenim postupcima.

Govoreći o nastavku digitalizacije pravosuđa ministar je istaknuo nadogradnju sustava e-Spis, jačanje  mrežne sigurnosti, povećanje brzine linkove te integraciju informacijsko-komunikacijske infrastrukture u tzv. Državni oblak odnosno Centar dijeljenih usluga.
„To će nam omogućiti da standardiziramo usluge, kvalitetnije povežemo baze podataka, centralizirano upravljamo informatičkim sustavom pravosuđa i sigurnije pohranjujemo podatke. Najveći benefit ove investicije bit će umreženost sustava koja će osigurati brže i učinkovitije upravljanje postupcima“, poručio je ministar.

Borba protiv korupcije  - jačanje preventivnih mehanizama

Osvrćući se na borbu protiv korupcije ministar je apostrofirao da ona ostaje jedna od ključnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva pravosuđa i uprave.
Antikorupcijska politika odnosno prioritetna područja i mjere u borbi protiv korupcije na nacionalnoj razini definirane su nacionalnim strateškim dokumentima.
S obzirom da je provedba Strategije suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine završena, Ministarstvo pravosuđa i uprave priprema novi strateški dokument Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine koja će uskoro biti upućena u javno savjetovanje.

„Novi strateški okvir usredotočit će se na jačanje svih mehanizama za prevenciju korupcije. Uz to, s obzirom na negativnu percepciju građana, poseban naglasak Strategije bit će na podizanju svijesti o štetnim učincima korupcije, potrebi prijavljivanja svih oblika koruptivnih radnji, jačanju antikorupcijskih mehanizama i jačanju uloge građana u njihovoj provedbi“, naglasio je ministar Malenica.

Dodao je da će se novi strateški okvir usredotočit će se na jačanje svih mehanizama za prevenciju korupcije, a kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti, u području borbe protiv korupcije, planiran je niz aktivnosti u cilju osnaživanja antikorupcijskih tijela, digitalizacije i jačanju transparentnosti.
Primjerice, izradit će se centralna aplikaciju kojom će se umrežiti tijela uključene u procese izrade, provedbe i praćenja nacionalnih antikorupcijskih akata - strategija, planova i programa.
Na temelju analize uređenja zakonskog okvira, regulirat će se područje lobiranja u Hrvatskoj kako bi se lobističko djelovanje uspostavilo kao legalna i legitimna profesija s visokim etičkim standardima, transparentnim radom, koja može dati kvalitetan doprinos u unaprjeđenju propisa i odluka koje donose javnopravna tijela.

"Republika Hrvatska instrumente Plana oporavka vidi kao na priliku kojom ćemo ispuniti nacionalne strateške ciljeve u pogledu jačanja naših institucija i gospodarskog razvoja. Reformski procesi i mjere koje predlažemo, osim u pogledu jačanja neovisnosti pravosuđa i borbe protiv korupcije, značajno će se odraziti na cjelokupnost vladavine prava. Na izgradnji jakih institucija, zakonodavnom okviru i osvješćivanju javnosti o važnosti očuvanja vladavine prava treba kontinuirano raditi. Upravo iz tog razloga, naši ciljevi usmjereni su prema zakonodavnim, organizacijskim i razvojnim promjenama koje će podići razinu neovisnosti, doprinijeti suzbijanju korupcije i vraćanju povjerenja građana" zaključio je ministar.
 

Pisane vijesti