Međunarodni dan volontera

 • Slika /slike/IMG_0097.JPG
 • Slika
 • Slika

Povodom međunarodnog dana volontera koji se obilježava 5. prosinca, Samostalna služba za podršku žrtvama i svjedocima Ministarstva pravosuđa organizirala je u srijedu, 2. prosinca 2015. godine okrugli stol na temu „Iskustva i izazovi  u angažiranju  volontera kao pružatelja podrške i pomoći ranjivim skupinama“

Svrha okruglog stola bila je razmjena iskustava i prakse angažiranja volontera u radu s ranjivim skupinama, kao i donošenje zaključaka i smjernica za daljnji rad u području upravljanja volonterima.

Na okruglom stolu sudjelovali su predstavnici organizacija i institucija koje u svom radu angažiraju volontere te koje svojim radom promiču volonterstvo i doprinose njegovom razvoju. Osim predstavnika Ministarstva pravosuđa i odjela za podršku žrtvama i svjedocima na županijskim sudovima u Osijeku, Rijeci, Sisku, Splitu, Vukovaru, Zadru i Zagrebu, sudjelovali su i predstavnici:  Centra za mirovne studije, Centra za žene žrtve rata ROSA, Documente, Doma za starije osobe Centar, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrabrog telefona, Hrvatske mreže volonterskih centara, Hrvatskog pravnog centra, Hrvatskog Crvenog križa, Kuće ljudskih prava, Ministarstva socijalne politike i mladih, Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja i Udruge za podršku žrtvama i svjedocima, Pravne klinike Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Pravne klinike Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Zadru, SOS telefona za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije, Trans Aida, Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru, Volonterskog centra Zagreb, Zagreb Pridea i Ženske sobe. Sudjelovalo je ukupno 57 sudionika.
Ministarstvo pravosuđa predstavilo je iskustva i postignuća u angažiranju volontera kao pružatelja podrške i pomoći u odjelima za podršku žrtvama i svjedocima na županijskim sudovima.

Na okruglom stolu predstavljene su sljedeće teme iz područja selekcije, edukacije i podrške volonterima, kao i iskustva i izazovi u radu s volonterima: 
 • „Uloga volonterskih centara u pronalaženju i selekciji volontera“ - Andrea Pandurović Ugrin, Volonterski centar Zagreb
 • „Edukacijsko selekcijski proces volontera Odjela za podršku žrtvama i svjedocima Rijeka - Selekcija volontera kao osnovni alat za uspješan volonterski management“ – Daria Bohaček, Odjel za podršku žrtvama i svjedocima, Županijski sud u Rijeci
 • „Radionica grupne procjene u funkciji selekcije volontera“ – Danijela Ivanović, Ministarstvo pravosuđa
 •  „Supervizija volontera odjela za podršku žrtvama i svjedocima“, Nikica Hamer Vidmar, Ministarstvo pravosuđa
 • „Volonteri Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja - 116 006“, Ana Šeničnjak, Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja
 • „Studenti prava - volonteri Odjela za podršku žrtvama i svjedocima, doprinos humanizaciji pravosudnog sustava“Mladena Tadej i Arijana Pospišil, Odjel za podršku žrtvama i svjedocima, Županijski sud u Rijeci
 • „Vrednovanje volonterskog rada studenata“ –  Dora Dodig Hundrić i Josipa Mihić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 • „Uključivanje studenata u volonterske aktivnosti i njihovo vrednovanje na Sveučilištu u Zadru“ - Vilma Kotlar, Sveučilište u Zadru
 • „Iskustva u radu s volonterima Odjela za podršku žrtvama i svjedocima Županijskog suda u Osijeku“ – Iva Barić Milojković, Odjel za podršku žrtvama i svjedocima, Županijski sud u Osijeku
 • ''Volontiranje s ranjivim skupinama - iskustva Hrvatskog Crvenoga križa'' - Danijela Stiplošek i Josip Vuletić, Hrvatski Crveni križ
 • Menadžment volontera na Hrabrom telefonu“ – Vesna Katalinić, Hrabri telefon

U zaključcima okruglog stola istaknuta je potreba za daljnjim promicanjem volonterstva među različitim dobnim skupinama, kao i potreba za vrednovanjem volonterskog rada kao važnog doprinosa akademskom i profesionalnom razvoju volontera. Također je istaknuta važnost prepoznavanja potreba volontera te kontinuiranog razvijanja vještina i kompetencija volontera kroz edukacije i supervizije. Zaključeno je da su dosadašnja iskustva i praksa angažiranja volontera kao pružatelja podrške žrtvama i svjedocima na županijskim sudovima doprinijeli razvoju područja upravljanja volonterima u Republici Hrvatskoj. 


Pisane vijesti