Konferencija o strateškim prioritetima suradnje u borbi protiv kibernetičkog kriminaliteta

U Dubrovniku se u organizaciji Vijeća Europe od 13. do 15. veljače 2013. godine održava Konferencija o strateškim prioritetima suradnje u borbi protiv kibernetičkog kriminaliteta u okviru višekorisničkog IPA projekta Regionalna suradnja u borbi protiv kibernetičkog kriminaliteta u jugoistočnoj Europi (CyberCrime@IPA).

Domaćini konferencije su Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo unutarnjih poslova te će se sudionicima sastanka 15. veljače 2013. godine u ime Ministarstva pravosuđa obratiti zamjenica ministra pravosuđa gđa Sandra Artuković Kunšt.

Poseban značaj konferenciji daje sastanak visokih dužnosnika pravosuđa i unutarnjih poslova koji će se održati u petak 15. veljače 2013. godine na kojemu se planira usvajanje Deklaracije o regionalnim strateškim prioritetima u borbi protiv kibernetičkog kriminaliteta. 

Projekt CyberCrime@IPA započeo je u studenom 2010. godine i trajati će do kraja travnja 2013. te će doprinijeti jačanju kapaciteta na području suzbijanja kompjutorskog kriminaliteta.

U projektu ukupne vrijednosti 2,777.778,00 eura sudjeluju predstavnici državnih odvjetništava, policije, stručnjaci za financijske istrage Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Makedonije i Turske.

Projektni partneri na projektu su Francuska (Ministarstvo unutarnjih poslova), Italija (Policijska služba za poštu i komunikacije), Rumunjska (Tužiteljstvo i Državna policija), Slovenija (Kaznena policija) i Sveučilište u Dublinu.
 

 

 Pisane vijesti | Konferencije i okrugli stolovi