Izvješće Povjerenstva o nadzoru Zatvora u Dubrovniku

Kao što je ranije objavljeno, ministar pravosuđa g. Orsat Miljenić odmah je po saznanju o opsežnom pismu službenika i zatvorenika o navodnim nezakonitostima i nepravilnostima u Zatvoru u Dubrovniku formirao sedmeročlano Povjerenstvo sastavljeno od dvije službenice Ministarstva, troje službenika Središnje uprave za zatvorski sustav i dvojice sudaca Županijskog suda u Dubrovniku.

Upravnim nadzorom u Zatvoru u Dubrovniku, provedenim 29. i 30. ožujka 2012. godine, sedmeročlano Povjerenstvo Ministarstva pravosuđa utvrdilo je da su navodi anonimnog pisma u kojima su iznesene teške optužbe na račun upravitelja i pojedinih službenika Zatvora u Dubrovniku neosnovani. 

U provedbi upravnog nadzora nadzire se zakonitost rada i postupanja, zakonitost akata iz nadležnosti upravitelja, svrhovitost unutarnjeg ustroja kaznenih tijela, osposobljenost državnih službenika i namještenika, te djelotvornost, ekonomičnost i svrhovitost rada u obavljanju poslova iz djelokruga kaznenih tijela.

Budući da Povjerenstvo nema ovlast ispitivanja sumnji na kaznena djela, a i takve su sumnje iznesene u pismu anonimnih službenika i zatvorenika Zatvora u Dubrovniku, izvješće Povjerenstva bit će proslijeđeno Državnom odvjetništvu, kao što je ranije proslijeđeno i samo pismo.

Iako je utvrdilo da su optužbe iz pisma neosnovane, Povjerenstvo je, u svrhu poboljšanja i unaprjeđenja uvjeta i načina rada, Zatvor u Dubrovniku obvezalo provesti nekoliko organizacijskih mjera, te isplanirati dogradnju prostorije za službenike.Pisane vijesti | Izvješća | Zatvorski sustav