Izvješća o uredbama Vlade o pitanjima iz djelokruga Sabora podnosit će se na svakoj sjednici Hrvatskog sabora

Slika /slike/01 DT RUKAVINA/DT Rukavina.png

Danas je na sjednici Hrvatskoga sabora u drugom čitanju raspravljen Konačni prijedlog Zakona o ovlasti Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora u novom razdoblju od godinu dana

Konačnim prijedlogom Zakona Vladu se ovlašćuje na donošenje uredbi o određenim pitanjima kada Sabor ne zasjeda, osim onih pitanja koja se odnose na donošenje ili izmjene državnog proračuna i propisivanja poreza na te razradu Ustavom utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda, nacionalna prava, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela i lokalne samouprave.

„Predlaže se da Vlada na svakoj sjednici Hrvatskog sabora podnese izvješće o uredbama koje je na temelju danih ovlasti donijela između dviju sjednica Hrvatskoga sabora, odnosno na prvo zasjedanje novoizabranog Hrvatskog sabora podnese izvješće o uredbama koje je donijela od dana podnošenja posljednjeg izvješća“, istaknuo je državni tajnik Rukavina.

Uredbe kojima Vlada uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora ne mogu imati povratno djelovanje, a bit će na snazi najdulje do 15. prosinca 2024. godine.

Pisane vijesti