Izmjene Zakona o sudovima – javna objava sudskih odluka i zaštita prava na suđenje u razumnom roku

Slika /slike/Ministar_Vlada.jpg

Na 263. sjednici Vlade ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica predložio je izmjene i dopune Zakona o sudovima kojima se propisuje obveza javnih objava svih sudskih odluka na posebnoj mrežnoj stranici uz prethodnu anonimizaciju.

Način anonimizacije, objave i pretraživanja sudskih odluka detaljnije će se propisati podzakonskim aktom.

„Objava svih sudskih odluka dio je mjera Nacionalnog plana oporavka i otpornosti kojom će se podići razina transparentnosti pravosudnog sustava i osigurati kvalitetnija analiza sudskih presuda. Na taj će se način dodatno osnažiti mogućnost predvidivosti sudskih postupaka na temelju sudske prakse,“ objasnio je ministar Malenica.

Uvodi se specijalizacija za suce i državne službenike koji rade na predmetima nasilja u obitelji

U cilju jačanja sustava zaštite žena žrtava od nasilja, propisuju se uvjeti za suce koji rade na predmetima nasilja u obitelji, odnosno uvodi se tzv. specijalizacija za suce, ali i državne službenike. Riječ je o mjeri propisanoj Akcijskim planom iz Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027. godine.

Snažnija zaštita prava na suđenje u razumnom roku

Izmjenama i dopunama Zakona o sudovima dodatno se uređuju odredbe vezane za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, budući da je Europski sud za ljudska prava u svojoj praksi ukazao da trenutna odredba tog Zakona nije dovoljno učinkovita.

U slučaju utvrđenja osnovanosti zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku propisuje se obveza suca da takve predmete riješi u roku od šest mjeseci te da odmah odredi i primjerenu naknadu koja pripada stranci zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku.

Navedeni rok od šest mjeseci može se i produljiti, ako okolnosti slučaju tako nalažu.

„Zakonskim izmjenama također se nadopunjuju i uvjeti za status pravosudnih inspektora te se mijenjaju i dopunjuju odredbe o stalnim sudskim tumačima i vještacima u pogledu postupka imenovanja, osnova za privremene zabrane obavljanja poslova i razrješenja te ovlaštenja za obavljanje poslova vještačenja pravnim osobama, državnim tijelima i specijaliziranim ustanovama,“ zaključio je ministar Malenica.

Na sjednici Vlade također su dana mišljenja Hrvatskom saboru na Izvješće o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za 2020., 2021. i 2022. godinu.

FOTO: Hina 
 

Pisane vijesti