Izmjenama i dopunama dvaju važnih zakona do ispunjavanja uvjeta za pristupanje OECD-u

Slika /slike/01 DT ŠIMUNDŽA-NIKOLIĆ/VSN Sabor.png

U saborskoj proceduri su izmjene i dopune Kaznenog zakona i Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela koje su još jedan korak u ostvarenju strateškog gospodarskog i vanjskopolitičkog cilja – pristupanja OECD-u

Cilj izmjena ovih važnih zakona je usklađivanje sa standardima Konvencije o borbi protiv podmićivanja stranih javnih službenika u međunarodnim poslovnim transakcijama koja je donesena od strane OECD-a. Ova organizacija okuplja 38 država opredijeljenih za demokraciju i tržišno gospodarstvo s ciljem potpore održivom razvoju, podizanju životnih standarda, unaprjeđenju nacionalnih sektorskih politika, kao i rastu svjetske trgovine.

Predložene izmjene dvaju zakona preduvjet su za ratifikaciju spomenute Konvencije, kao i pristup radnoj skupini za suzbijanje podmićivanja u međunarodnim poslovnim transakcijama.

„Naglašavamo kako nakon eurozone i schengenskog prostora, pristupanje OECD-u predstavlja strateški gospodarski i vanjskopolitički cilj Republike Hrvatske“, istaknula je državna tajnica Vedrana Šimundža-Nikolić u svom uvodnom izlaganju.

Širi krug počinitelja kod kaznenog djela podmićivanja zastupnika

Izmjenom i dopunom Kaznenog zakona predlaže se proširiti krug počinitelja kod kaznenog djela podmićivanja zastupnika, propisivanjem zastupnika u zakonodavnom i predstavničkom tijelu strane države ili međunarodne javne organizacije i na isti način proširiti krug zastupnika kojima se mito nudi, obeća ili daje.

Osobu koja posreduje pri davanju mita, predlaže se također sankcionirati kao počinitelja kaznenog djela podmićivanja zastupnika.

Službena osoba obuhvaća ujedno i stranog javnog službenika.

Struže novčane kazne

Novčane kazne se povećavaju na način da se propisuje maksimalni broj dnevnih iznosa koji se mogu izreći za kaznena djela počinjena iz koristoljublja s 500 na 1000 dnevnih iznosa te se povisuju minimalne i maksimalne visine dnevnog iznosa koji se uzima u obzir prilikom utvrđivanja ukupne novčane kazne na način da se najmanji iznos u visini od 2,65 eura povisi na 5 eura, a najviši dnevni iznos povisuje se s 1.327 eura na 2.500 eura.

Širi temelj subjektivne izvedene odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela

Prema predloženim izmjenama i dopuni Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, pravna osoba će se kazniti za kazneno djelo odgovorne osobe ako je njime pravna osoba ostvarila ili trebala ostvariti korist za sebe ili drugoga.

„Izričito se propisuje odgovornost pravne osobe za kazneno djelo odgovorne osobe kojoj je povjereno obavljanje poslova iz područja djelovanja pravne osobe, iako je do počinjenja kaznenog djela došlo zbog propuštanja nadzora ili kontrole od strane odgovorne osobe koja vodi poslove pravne osobe“, navela je državna tajnica Šimundža-Nikolić.
 
Precizniji pojam koristi i odgovorne osobe

Pojam koristi se mijenja na način da neće obuhvaćati samo imovinsku nego i svaku drugu korist i svaka korist koja se može kao takva pojaviti bit će sankcionirana.

Izmjene idu i u smjeru preciziranja pojma odgovorne osobe koja može biti fizička osoba na bilo kojoj razini kojoj je povjereno obavljanje poslova iz područja djelovanja pravne osobe.

Novine u zakonskoj kaznenopravnoj politici kažnjavanja pravnih osoba

Slijedeći izmjene Kaznenog zakona, i u ovom Zakonu pooštrena je zakonska kaznenopravna politika kažnjavanja pravnih osoba, uz zadržavanje dosadašnjeg modela gradiranja kroz četiri razreda, ovisno o težini propisane kazne za pojedino kazneno djelo.

Novina u smislu sankcioniranja, u slučaju da se svrha kažnjavanje ne bi mogla ostvariti kroz zakonsku kaznenopravnu politiku, predlaže se mogućnost kažnjavanja pravnih osoba novčanom kaznom u iznosu od 10 posto ukupnog godišnjeg prihoda pravne osobe ostvarenog u poslovnoj godini koja prethodi donošenju presude. 

Pisane vijesti