Izdavanje zemljišnoknjižnih izvadaka putem javnih bilježnika, odvjetnika i sustava e-Građani

Slika /slike/banneri/e-Građaniweb.jpg2.jpg

Obavještavamo da od 2. studenog 2015. godine izdavanje zemljišnoknjižnih izvadaka sa svojstvom javne isprave moguće je:

  • putem osobnog korisničkog pretinca u sustavu e-Građani,
  • i od strane javnih bilježnika i odvjetnika.
 
Također, podsjećamo i da od lipnja 2014. godine svi građani mogu zatražiti zemljišnoknjižni izvadak sa svojstvom javne isprave u bilo kojem zemljišnoknjižnom odjelu općinskog suda, neovisno o tome nalazi li se tražena nekretnina u nadležnosti suda koji izdaje izvadak ili u nadležnosti nekog drugog suda.
 
Za izdavanje zemljišnoknjižnog izvatka od strane javnih bilježnika i odvjetnika te putem sustava e-Građani, plaća se sudska pristojba sukladno Zakonu o sudskim pristojbama i Zakonu o zemljišnim knjigama, uvećana za 2.2 posto naknade za platni promet.

Za izvatke izdane i ovjerene od strane javnog bilježnika ili odvjetnika plaća se dodatna naknada u iznosu od 20,00 kuna po izvatku.
 
Pojedini građani i pravne osobe koje imaju pravo na oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi za izdavanje zemljišnoknjižnog izvatka, korištenje tog prava za sada mogu ostvarivati podnošenjem zahtjeva u zemljišnoknjižnom odjelu općinskog suda.

Više infomacija o sustavu e-Građanin može pronaći na poveznici: https://pretinac.gov.hr/KorisnickiPretinac/eGradani.html 

Pisane vijesti | Obavijesti, upute i pozivi