Izdavanje potvrde iz kaznene evidencije i posebnog uvjerenja u postupku kandidiranja za zastupnike u Hrvatski sabor

Slika /slike/img_parlament15-web-600.jpg

Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o pravnim posljedicama osude kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji („Narodne novine“, broj 105/15) uređen je postupak provjere osuđivanosti kandidata za zastupnike u Hrvatski sabor sukladno Zakonu o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 66/15-pročišćeni tekst i 104/15 - Odluka i rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015.).

Izdavanje potvrde može se zatražiti u periodu nakon stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora do predlaganja kandidacijskih lista za izbor zastupnika u Hrvatski sabor na način:

  1. Zahtjev se podnosi u sjedištu bilo kojeg općinskog suda, neovisno o prebivalištu podnositelja zahtjeva. Adrese sjedišta općinskih sudova mogu se pronaći na sljedećoj poveznici: https://mpudt.gov.hr/pristup-informacijama-6341/ostale-informacije/pravosudna-tijela-rh/opcinski-sudovi-6412/6412

  2. Zahtjev se podnosi na Obrascu VI.a propisanom Dopunom Pravilnika o kaznenoj evidenciji („Narodne novine“ 106/15). Obrazac zahtjeva dostupan je u sjedištu općinskog suda, a podnositelj zahtjeva može Obrazac ispisati i sa web stranice Narodnih novina.

  3. Nakon podnošenja zahtjeva ovlašteni službenik općinskog suda neposrednim uvidom u kaznenu evidenciju vrši provjeru nalazi li se podnositelj zahtjeva u kaznenoj evidenciji Ministarstva pravosuđa.

  4. Ukoliko se provjerom utvrdi da se podnositelj zahtjeva ne nalazi u kaznenoj evidenciji, službenik suda će o tome izdati potvrdu podnositelju zahtjeva na Obrascu VIb propisanom Dopunom Pravilnika o kaznenoj evidenciji („Narodne novine“ 106/15).

  5. Potvrda da se podnositelj ne nalazi u kaznenoj evidenciji prilaže se uz kandidacijsku listu sukladno Obvezatnoj uputi Z III Državnog izbornog povjerenstva („Narodne novine“ 106/15).

  6. Ukoliko ovlašteni službenik suda provjerom utvrdi da se podnositelj zahtjeva nalazi u kaznenoj evidenciji neće izdati potvrdu već će zatražiti dodatnu suglasnost podnositelja zahtjeva za izdavanje posebnog uvjerenja iz kaznene evidencije. Suglasnost se daje na Obrascu VI.a. Ukoliko podnositelj zahtjeva na pristane na daljnju provjeru, sud neće zahtijevati izdavanje posebnog uvjerenja od Ministarstva pravosuđa.

  7. Ako je podnositelj zahtjeva dao suglasnost i time pristao na daljnju provjeru, ovlašteni službenik suda će bez odgode, elektroničkim putem, zahtjev za izdavanje posebnog uvjerenja dostaviti Ministarstvu pravosuđa.

  8. Ministarstvo pravosuđa posebno uvjerenje izdaje odmah, a najkasnije u roku od tri dana po zaprimanju zahtjeva te ga prosljeđuje općinskom sudu koji ga uručuje podnositelju zahtjeva.

  9. Izdavanje potvrde i posebnog uvjerenja oslobođeno je od plaćanja sudskih pristojbi i upravnih naknada.Pisane vijesti | Obrasci | Obavijesti, upute i pozivi