Izdavanje potvrda/uvjerenja iz kaznene evidencije

Slika /slike/banneri/lokalni izbori.jpg
Sukladno Zakonu o lokalnim izborima, uz kandidacijsku listu, nužno je priložiti potvrdu da se kandidat ne nalazi u kaznenoj evidenciji, odnosno posebno uvjerenje.

Uvjerenje koje izdaje općinski sud da se protiv podnositelja zahtjeva ne vodi kazneni postupak (tzv. uvjerenje o nekažnjavanju)  NIJE VALJANO uvjerenje u svrhu kandidiranja na lokalnim izborima.

Izdavanje potvrde / posebnog uvjerenja iz Kaznene evidencije može se zatražiti u periodu od 14 dana, od stupanja na snagu Odluka Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju lokalnih izbora do dana predlaganja kandidacijskih lista za lokalne izbore, odnosno od 20. travnja do 4. svibnja 2017. godine.
 

Zahtjev za izdavanjem potvrde se podnosi:

  1. Putem sustava e-Građani

Za potrebe lokalnih izbora 2017. godine u sustavu e-Građani dostupna je nova aplikacije e-Kaznena za elektronsko izdavanje potvrde / uvjerenja iz kaznene evidencije.
 
  • Podnositelj zahtjeva ne nalazi se u kaznenoj evidenciji
Nakon podnošenja zahtjeva u Osobni korisnički pretinac bit će dostavljena digitalno potpisana potvrda da se podnositelj ne nalazi u kaznenoj evidenciji u roku od nekoliko sekundi. 
 
  • Podnositelj zahtjeva nalazi se u kaznenoj evidenciji
Nakon podnošenja zahtjeva u Osobni korisnički pretinac bit će dostavljeno digitalno potpisano posebno uvjerenje Ministarstva pravosuđa najkasnije u roku od 3 dana. 
 

Korisničke upute za izdavanje potvrde / posebnog uvjerenja iz kaznene evidencije putem sustava e-Građani

Detaljne upute o postupku registracije u sustav e-Građani i otvaranju Osobnog korisnički pretinac nalaze se na internetskoj stranici Središnjeg državnoj portala: www.gov.hr
 
  1. U sjedištu bilo kojeg općinskog suda ili njegovoj stalnoj službi (neovisno o prebivalištu podnositelja zahtjeva)

Adrese općinskih sudova i stalnih službi
                                                                                            
Zahtjev se podnosi na Obrascu VII.a (Dopuna pravilnika o Kaznenoj evidenciji, Narodne novine br. 34/2017)
 
  • Podnositelj zahtjeva ne nalazi se u kaznenoj evidenciji
Službenik suda će izdati potvrdu na Obrascu VII.b da se podnositelj ne nalazi u kaznenoj evidenciji.
 
  • Podnositelj zahtjeva nalazi se u kaznenoj evidenciji
Službenik suda neće izdati potvrdu, već će uz suglasnost podnositelja elektroničkim putem dostaviti Ministarstvu pravosuđa zahtjev za izdavanje posebnog uvjerenja iz kaznene evidencije. Ministarstvo pravosuđa će posebno uvjerenje izdati odmah, a najkasnije u roku od tri dana po zaprimanju zahtjeva.
Uvjerenje se preuzima na općinskom sudu ili stalnoj službi gdje je predan zahtjev.
 
Zahtjev za izdavanje potvrde iz kaznene evidencije odnosno posebnog uvjerenja Ministarstva pravosuđa u svrhu sudjelovanja u postupku kandidiranja može se podnijeti i temeljem specijalne punomoći ovjerene kod javnog bilježnika odnosno specijalne punomoći dane odvjetniku (Primjerak punomoći).
 
Izdavanje potvrde i posebnog uvjerenja oslobođeno je od plaćanja sudskih i upravnih pristojbi.
 
Detaljne upute za izdavanje potvrde / uvjerenja iz kaznene evidencije


Pisane vijesti | Obavijesti, upute i pozivi