Edukacija službenika zatvorskog sustava za provedbu treninga socijalnih vještina JUS-TSV

Slika /slike/Istaknute teme/edukacija sluzbenika zatvorskog sustava za provedbu treningasoc vjes_15 do 17_03_16.jpg

Od 15. do 17. ožujka 2016. godine u prostoru Zatvora u Zagrebu održana je edukacija  službenika zatvorskog sustava za provedbu novog posebnog programa tretmana zatvorenika, pod nazivom Jačanje Unutarnje Snage – Trening Socijalnih Vještina (JUS-TSV).

Danas se u svijetu široko primjenjuju različiti programi strukturiranog učenja socijalnih vještina, a kao jedan od najučinkovitijih pristupa učenju socijalnih vještina ističe se trening socijalnih vještina. "Trening" kao naziv modela učenja socijalnih vještina je prihvatljiv jer su socijalne vještine ponašanja koja se uče, ali i vježbaju kako bi postala izvještena. Trenirajući socijalne vještine zatvorenika, kod njih se razvija, poboljšava i/ili ojačava: samopoštovanje, samokontrola, poštovanje prava drugih i razvijanje osjećaja odgovornosti za vlastite postupke, sposobnost donošenja odluka, mirno rješavanje problema i sukoba, kreativnost i kritičko mišljenje, komunikacija i interpersonalne vještine, samosvijest i empatija, sposobnost prepoznavanja i izražavanja emocija i odgovarajuće reagiranje u stresnim situacijama. Stoga ovakav trening utječe na poboljšavanje discipline unutar zatvorskog sustava te olakšavanje tijeka kazne, ali i doprinosi postizanju svrhe izvršavanja kazne zatvora, odnosno pripremi zatvorenika za život na slobodi u skladu sa zakonom i društvenim pravilima.

JUS-TSV je program koji je izrađen u suradnji Središnjeg ureda Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu specifično za potrebe zatvorskog sustava Republike Hrvatske. Autorice programa i voditeljice edukacije su doc.dr.sc. Ivana Jeđud Borić i doc.dr.sc. Valentina Kranželić s Odsjeka za poremećaje u ponašanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Suzana Horvat Kutle, mag.soc.paed, službenica Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa.

Program se sastoji od 16 radionica za zatvorenike podijeljenih u tri bloka. Prvi blok je usmjeren na temeljne komunikacijske vještine (samo-predstavljanje, aktivno slušanje, Ja-poruke, davanje i primanje povratne informacije, započinjanje, održavanje i zaključivanje razgovora), drugi blok je usmjeren na tzv. socijalno-emocionalne vještine (prepoznavanje i prikladno izražavanje osjećaja, empatija, nošenje s teškim osjećajima, kontrola ljutnje, nošenje sa stresom), dok treći blok pokriva vještine asertivnosti i rješavanja problema (argumentiranje i izražavanje neslaganja, pregovaranje, rješavanje problema, donošenje odluka, suradnja).

Prije nego što se pristupilo edukaciji službenika, JUS-TSV je uspješno proveden u pilot fazi u Kaznionici u Lepoglavi, Kaznionici u Lipovici-Popovači, Kaznionici i zatvoru u Požegi (zatvorenice), Zatvoru u Osijeku i Odgojnom zavodu u Turopolju, nakon čega je izvršena analiza provedenog i završna modifikacija priručnika za provođenje programa. 

U predmetnoj edukaciji su sudjelovala ukupno 24 službenika odjela tretmana Odgojnog zavoda u Turopolju, Kaznionice u Glini, Kaznionice u Lepoglavi, Kaznionice u Lipovici-Popovači, Kaznionice u Valturi, Kaznionice i zatvora u Požegi, Kaznionice i zatvora u Šibeniku, Zatvora u Osijeku, Zatvora u Zagrebu, Zatvorske bolnice u Zagrebu i Središnjeg ureda, koji će program sa zatvorenicima i maloljetnicima provoditi u voditeljskim parovima.

Sukladno procijenjenim potrebama, edukacija druge grupe službenika iz preostalih kaznenih tijela planira se u jesen 2016. godine.

Pisane vijesti | Zatvorski sustav