Državni tajnik Salapić predstavio konačni prijedlog Zakon o izvršavanju kazne zatvora Hrvatskom saboru

Slika slike/novi osj/salapiczikz1.jpg

Državni tajnik Josip Salapić predstavio je 20. siječnja konačni prijedlog novog Zakona o izvršavanju kazne zatvora Hrvatskom saboru.

Drugo čitanje konačnog prijedloga Zakona obuhvaća novine koji bi trebale dovesti do poboljšanja u segmentima ubrzanja postupka upućivanja osuđenika na izdržavanje kazne zatvora propisivanjem rokova, te podrobnijim reguliranjem postupka uručenja rješenja o upućivanju. Planira se poboljšanje uvjeta smještaja u zatvorenim uvjetima na način da se rasterećuju prekapacitirani zatvoreni uvjeti izvršavanja kazne zatvora i istražnog zatvora, a kažnjenici se smještaju u blaže uvjete izdržavanja kazne zatvora, a propisana je mogućnost zajedničkog smještaja različitih kategorija radi liječenja ili tijekom provođenja programa izobrazbe i provođenja pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora, što do sada nije bilo moguće.

Poboljšavaju se uvjeti za ostvarivanje zdravstvene zaštite zatvorenika. Postojanje i djelovanje Zatvorske bolnice u Zagrebu utvrdit će se na način da je ista u smislu izvršavanja kazne zatvora kaznionica, sa statusom zdravstvene ustanove, a odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti koje se odnose na zatvorski sustav i ovim prijedlogom Zakona dan je pravni okvir za daljnje pravno i formalno poboljšavanja suradnje između zatvorskog sustava i sustava javnog zdravstva u svrhu poboljšavanja pružanja zdravstvene zaštite zatvorenicima.
Ovim prijedlogom Zakona daje se mogućnost uvođenja i korištenja novih tehnologija u zatvorskom sustavu (primjerice audio-video posjete zatvorenika, on-line izobrazba, audio-video konferencije zatvorenika s državnim i javnim tijelima radi potreba postupka koji se vodi pred tim tijelom vodi) čime se poboljšavaju uvjeti izdržavanja kazne zatvora te stvaraju uvjeti za povećanje ekonomičnosti komunikacije kaznionica, odnosno zatvora s tijelima državne uprave, pravosudnim tijelima i tijelima koja imaju javne ovlasti, te tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave elektroničkim putem te putem audio-video veze, čime se smanjuju troškovi te se slijede procese digitalne transformacije javne uprave, a prijedlog daje i rok od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona za donošenje pravilnika o uvjetnom otpustu pod elektroničkom nadzoru.
Posebna važnost pridaje se zaštiti prava žrtava kaznenih djela i prekršaja, odnosno njenoj obitelji na način da se prijedlogom Zakona pruža pravna osnova (mogućnost) da se žrtvu određenih kaznenih djela i prekršaja, na njeno traženje, obavještava o svakom samostalnom izlasku zatvorenika iz kaznionice, odnosno zatvora ili o bijegu zatvorenika iz kaznionice, odnosno zatvora, o čemu bi žrtvu obavještavala Služba za podršku žrtvama i svjedocima Uprave za kazneno pravo. Prijedlogom Zakona vodi se računa i o pravima djeteta, na način da je predviđena mogućnost da dijete rođeno u zatvorskom sustavu ostane uz majku.

Okolnosti koje su nastale uslijed epidemije COVID-19 i protresa, ukazale su potrebu propisivanja posebne ovlasti ministra da u izuzetnim slučajevima, kao što su  izvanredne okolnosti, katastrofe i epidemije većih razmjera i slično, može poduzeti mjere i aktivnosti u pogledu organizacije, promjene mjesta i načina izvršavanja kazne zatvora, mjere mobilizacije, organizacije i radnoga mjesta. promjene mjesta i uvjeta rada u pojedinim kaznionicama, odnosno zatvorima dok te okolnosti traju. Na taj način želi se postići uspješnija prilagodba procesa rada i postupanja kaznionica, odnosno zatvora radi zaštite zdravlja i života svih osoba te osiguranja kontinuiteta njihova rada i postupaka izvršavanja kazne zatvora.Pisane vijesti