Državni tajnik Martinović na JHA vijeću u Bruxellesu

Slika /slike/01 DT MARTINOVIĆ/JHAVijeće.jpeg

Prvi ovogodišnji sastanak Vijeća Europske unije za pravosuđe i unutarnje poslove održan je u Bruxellesu 4. i 5. ožujka 2024.  Na sastanku u formatu ministara pravosuđa, ispred Ministarstva pravosuđa i uprave, sudjelovao je državni tajnik Juro Martinović.

Od zakonodavnih vijećanja, jedina tema na dnevnom redu bila je rasprava o politikama u vezi Direktive o minimalnim pravilima za sprečavanje krijumčarenja migranata. Krijumčarenje migranata u i unutar EU-a doseže nove rekorde, sa značajnim povećanjem nezakonitih ulazaka na vanjskim granicama EU-a svake godine. Procjenjuje se da više od 90% ilegalnih migranata koji stignu u EU koristi usluge krijumčara, od kojih je većina organizirana u kriminalne skupine. Predsjedništvo je, također, informiralo Vijeće u vezi aktualnih zakonodavnih prijedloga.

Od nezakonodavnih aktivnosti ministri su razgovarali o učinkovitijoj borbi protiv trgovine drogom i organiziranog kriminala: aspekti pravosudne suradnje, a Vijeću je predstavljeno trenutačno stanje. Zabrinutost oko prijetnji povezanih s organiziranim kriminalom porasla je tijekom posljednjih godina te trgovina drogama predstavlja jedan od najozbiljnijih sigurnosnih izazova s kojima se Europa danas suočava.

Vijeće je također upoznato s trenutačnim stanjem borbe protiv nekažnjavanja agresivnog rata Rusije protiv Ukrajine. Od početka ruske agresije na Ukrajinu, ova je tema na dnevnom redu svih sastanaka JHA Vijeća. RH kontinuirano pomaže nadležnim tijelima Ukrajine u razmjeni znanja i iskustva vezano za nacionalno procesuiranje ratnih zločina.

Također, razmijenila su se mišljenja u vezi osiguravanja otpornosti pravosudnog sustava s obzirom na kriminalne organizacije na području vladavine prava. Neovisnost i nepristranost sudaca i državnih odvjetnika je uvjet bez kojeg ne može funkcionirati demokratsko društvo. Otpornost pravosudnih sustava ključna je komponenta vladavine prava i predstavlja jedan od četiri stupa godišnjeg izvješća Komisije o vladavini prava.

Vijeće je razmijenilo mišljenja i o Zaključcima o godišnjem izvješću Komisije o primjeni Povelje EU-a o temeljnim pravima: djelotvorna sudska zaštita i pristup pravosuđu. RH pozdravlja usvajanje Nacrta Zaključaka Vijeća.

Zaključno, Komisija je informirala Vijeće o Pregovorima između EU-a i SAD-a o sporazumu o e-dokazima.
 

Pisane vijesti