Dodjela donacije Udruzi VIDA iz Rijeke

Slika /slike/vijesti naslovnica/dodjela VIDA.JPG

Pomoćnica ministra Jana Špero je 8. svibnja 2018. svečano uručila donaciju Udruzi VIDA iz Rijeke u iznosu od 3000 eura.

U okviru 11. Konferencije o elektroničkom nadzoru koja je održana u Zagrebu 16. do 18. travnja 2018. u suorganizaciji Sektora za probaciju Ministarstva pravosuđa i Konfederacije europske probacije (CEP), organizirana je lutrija s ciljem prikupljanja financijskih sredstava za potporu jedne pravne osobe u Republici Hrvatskoj.
U razdoblju koje je prethodilo održavanjem Konferencije, od strane probacijskih ureda u Hrvatskoj predložene su pravne osobe u kojima osobe uključene u probaciju izvršavaju rad za opće dobro te koje su se ističu u svom radu i doprinosu svojim korisnicima i društvenoj zajednici. Organizacijski odbor CEP-a je temeljem njihove djelatnosti i prijedloga za ulaganjem financijskih sredstava izabrao Udrugu VIDA kao dobitnika donacije.
U fokusu rada Udruge VIDA stoje brojni oblici pomoći za prevenciju ovisnosti, pružanje pomoći članovima obitelji i ovisnicima s ciljem njihova ozdravljenja, resocijalizacije i socijalne integracije. Od njenog osnivanja do sada Udruga VIDA, je provela četrdesetak projekata u području suzbijanja ovisnosti i zaštite mentalnog zdravlja, od čega su tri financirana iz EU fondova.
Između ostalih aktivnosti, Udruga Vida potakla je osnivanje socijalne zadruge 2014. s ciljem poticanja zapošljavanja liječenih ovisnika i drugih skupina koje teško nalaze zaposlenje na tržištu rada kako bi stvorila resurse za zapošljavanje za one korisnike koji zbog svojih psiho-fizičkih ograničenja ne mogu udovoljiti zahtjevima suvremenog tržišta rada. Suosnivači Proizvodno-uslužne socijalne zadruge LADA su Dom za odrasle osobe Turnić, Udruge Terra i Oaza te broj fizičkih osoba. Zadrugu LADA aktivirana je 2017. kroz pružanje usluge tehničke pomoći Udruzi Vida u održavanju stambene zajednice i organizaciji radno-rehabilitacijskih aktivnosti za korisnike te ima mogućnost aktiviranja mjere “Osposobljavanje na radnom mjestu“ iz paketa HZZ-a. Ova mjera ima rehabilitacijski karakter i pogodnija je od javnih radova u svrhu povećanja zapošljivosti, jer omogućuje retribuciju rada korisnika uz osposobljavanje na radnom mjestu, a ne predstavlja radni odnos. Za njenu aktivaciju uz postojećeg kvalificiranog mentora, potrebno je opremljeno  radno mjesto te će donacija financijskih sredstava biti utrošena kao dio sredstava za opremu radionice za izradu suvenira od recikliranog drvnog otpada i drugih autentičnih suvenira od drveta.

Pisane vijesti | Probacija