31. Konferencija ministara pravosuđa Vijeća Europe, od 19. do 21. rujna 2012. u Beču

Slika /arhiva/Root Folder/MPRH/Slike/2012/Konferencija u Becu_rujan 2012.JPG

Ministar pravosuđa Orsat Miljenić, u pratnji pomoćnika Gordana Markotića i pomoćnice Sanje Nole, sudjeluje u radu 31. Konferencije ministara pravosuđa Vijeća Europe na temu: “Odgovori pravosuđa na urbano nasilje“, koja se od 19. do 21. rujna 2012. godine održava u Beču.

Na konferenciji će se raspravljati o korupciji, mladima kao počiniteljima i žrtvama te organiziranim grupama i njihovim novim načinima komuniciranja, pri čemu se prvenstveno misli na Internet i kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka, te druga kaznena djela počinjena putem računalnih sustava i mreža.

Jedna od točaka dnevnog reda Konferencije je prezentacija izvješća Europske komisije za učinkovitost pravosuđa (CEPEJ-a) Vijeća Europe: “Evaluacija europskih pravosudnih sustava 2012.”

Ovom prigodom ministar pravosuđa će, u ime Republike Hrvatske, potpisati i Treći dodatni protokol uz Europsku konvenciju o izručenju. Svrha navedenog međunarodnog ugovora je primjena pojednostavljenog postupka izručenja u odnosima između država koje su stranke Konvencije i njenog Trećeg dodatnog protokola.

 

 

 Pisane vijesti | Konferencije i okrugli stolovi