strukovni učitelj kuhar – 1 izvršitelj/ica

Datum:
24.07.2023.
Datum objave u NN:
21.07.2023.
Ustrojstvena jedinica:
Uprava za zatvorski sustav
Zatvor u Gospiću

ODJEL FINANCIJSKO-KNJIGOVODSTVENIH POSLOVA
PODODSJEK PREHRANE
 
Naziv:
strukovni učitelj kuhar – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti:
  • srednja stručna sprema ugostiteljske struke-kuhar
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
  • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument:
Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Gospiću, Senjskih žrtava 15, 53 000 Gospić, sa naznakom: „Za javni natječaj-ne otvarati“    
 
Testiranje:                                
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:                  poziv na testiranje  
 
Obustava ili poništenje:               odluka o obustavi
Datum objave:  
Datum objave u NN:  
Rješenje o prijmu: