Uvjetni otpust

Ova se stranica trenutno ažurira.

 • Zatvorenik se može otpustiti na uvjetni otpust ako je izdržao polovinu zatvorske kazne na koju je osuđen, ako se procjenjuje da neće ponovo počiniti kazneno djelo i ako na to pristaje. Uvjetni otpust traje koliko i neizdržani dio zatvorske kazne. Tijekom uvjetnog otpusta zatvoreniku se mogu odrediti različite obveze (čl. 62. Kaznenog zakona). Probacijski uredi nadziru tijek uvjetnog otpusta.
 
 • Prije odlučivanja o uvjetnom otpustu ili prekidu izvršavanja kazne zatvora, sudac izvršenja može zatražiti izvješće probacijskog ureda o provjeri okolnosti koje zatvorenik navodi u svojoj molbi za prekid ili za uvjetni otpust. U tu svrhu, probacijski službenik će otići na adresu na koju je planiran otpust zatvorenika i u razgovoru s članovima obitelji ili drugim osobama koje će živjeti sa zatvorenikom, prikupit će informacije koje je sudac izvršenja zatražio u svom zahtjevu.
 
 • Probacijski službenik u izvješću navodi okolnosti koje je utvrdio i NE daje svoje mišljenje o uvjetnom otpustu ili prekidu izvršavanja kazne zatvora. Na temelju činjenica iz izvješća, kao i temeljem drugih prikupljenih informacija, sudac izvršenja donosi odluku o uvjetnom otpustu ili prekidu izvršavanja kazne zatvora.

 
RJEŠENJE O UVJETNOM OTPUSTU
 
 • ​donosi ga Povjerenstvo za uvjetni otpust ili sudac izvršenja nadležnog Županijskog suda
 • definiran je datum početka uvjetnog otpusta i datum isteka uvjetnog otpusta
 • adresa na kojoj će uvjetno otpuštena osoba boraviti tijekom uvjetnog otpusta
 • određene su obaveze kojih se uvjetno otpuštena osoba treba pridržavati tijekom trajanja uvjetnog otpusta kao što su:
  • javljanje nadležnoj policijskoj postaji po dolasku u mjesto prebivališta
  • javljanje sucu izvršenja
  • javljanje Probacijskom uredu
  • nastavak liječenja (ovisnosti, psihijatrijsko liječenje)
  • druge obveze