Arhiva - Radne skupine Ministarstva pravosuđa

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji
 • voditelj Radne skupine: Juro Martinović, državni tajnik
 • zamjenica voditeljice Radne skupine: Vedrana Šimundža Nikolić, pomoćnica ministra
 • tajnica Radne skupine: Renata Kordić, Ministarstvo pravosuđa
 • članovi Radne skupine:
  1. doc.dr.sc. Dalida Rittossa, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
  2. Branka Žigante Živković, Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
  3. Lana Petö Kujundžić, Županijski sud u Zagrebu
  4. Sandra Kantolić, Općinski kazneni sud u Zagrebu
  5. Mirta Kuharić, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
  6. Predrag Brkopac, Ministarstvo unutarnjih poslova
  7. Sanja Bezbradica Jelavić, odvjetnica iz Zagreba
  8. Senka Filipović, Centar za žene Adela, Sisak
  9. Neva Tölle, Autonomna ženska kuća Zagreb
  10. Ana Kordej, Ministarstvo pravosuđa
  11. Milena Periša Kosovac, Ministarstvo pravosuđa
  12. Marlena Jukić, Ministarstvo pravosuđa
  13. Ljiljana Pirić, Ministarstvo pravosuđa

Rješenje o osnivanju Radne skupine
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona
 • voditelj Radne skupine: Juro Martinović, državni tajnik
 • zamjenica voditeljice Radne skupine: Vedrana Šimundža-Nikolić, pomoćnica ministra
 • tajnica Radne skupine: Hana Lasan, Ministarstvo pravosuđa
 • članovi Radne skupine:
  1. doc.dr.sc. Dalida Rittossa, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
  2. Melita Božićević-Grbić, Vrhovni sud Republike Hrvatske
  3. Lana Petö Kujundžić, Županijski sud u Zagrebu
  4. Sandra Kantolić, Općinski kazneni sud u Zagrebu
  5. Mirta Kuharić, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
  6. Anita Matijević, Ministarstvo unutarnjih poslova
  7. Una Zečević Šeparović, odvjetnica i predstavnica Inicijative "Spasi me"
  8. Anamaria Drožđan Kranjčec, voditeljica pravnog tima "Ženske sobe"
  9. Senka Filipović, Centar za žene Adela, Sisak
  10. Milena Periša Kosovac, Ministarstvo pravosuđa
  11. Marlena Jukić, Ministarstvo pravosuđa

Rješenje o osnivanju Radne skupine
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku
 • voditelj Radne skupine: Juro Martinović, državni tajnik
 • zamjenica voditeljice Radne skupine: Vedrana Šimundža Nikolić, pomoćnica ministra
 • tajnica Radne skupine: Marija Vuletić, Ministarstvo pravosuđa
 • članovi Radne skupine:
  1. prof.dr.sc. Elizabeta Ivičević Karas, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  2. doc.dr.sc. Zoran Burić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  3. doc.dr.sc. Marin Mrčela, Vrhovni sud Republike Hrvatske
  4. Dubravko Palijaš, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
  5. Željka Mostečak, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
  6. univ.spec.crim. Ivan Turudić, Županijski sud u Zagrebu
  7. Iztok Krbec, Županijski sud u Puli
  8. Sandra Kantolić, Općinski kazneni sud u Zagrebu
  9. dr.sc. Stjepan Gluščić, Ministarstvo unutarnjih poslova
  10. Krunosav Horvat, Ministarstvo unutarnjih poslova
  11. dr.sc. Laura Valković, Hrvatska odvjetnička komora
  12. Berislav Živković, Hrvatska odvjetnička komora
  13. Ana Kordej, Ministarstvo pravosuđa
  14. Mia Bičanić Šlogar, Ministarstvo pravosuđa
  15. Mirko Miličević, Ministarstvo pravosuđa

Rješenje o osnivanju Radne skupine
Nacrt prijedloga Zakona o zemljišnim knjigama
 • voditeljica Radne skupine: Mirela Fučkar, pomoćnica ministra
 • zamjenica voditeljice Radne skupine: Erika Kaloćira Reljić, voditeljica Službe za zemljišnoknjižna prava
 • tajnica Radne skupine: Ana Vrca, viša upravna savjetnica u Službi za zemljišnoknjižna prava
 • članovi Radne skupine:
  1. prof.dr.sc. Tatjana Josipović, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  2. izv.prof.dr.sc. Hano Ernst, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, zamjenski član
  3. Damir Kontrec, sudac Vrhovnog suda RH
  4. Ksenija Grgić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu
  5. Lana Putrić, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu
  6. Ivo Đuratović, sudac Općinskog suda u Novom Zagrebu
  7. Tomislav Maras, sudac Općinskog suda u Karlovcu
  8. Željka Pilipović, Hrvatska odvjetnička komora
  9. LjerkoTorbašinović, Hrvatska javnobilježnička komora
  10. Ana Marija Končić, Općinski građanski sud u Zagrebu
  11. Renata Čićek, Ministarstvo pravosuđa
  12. Saša Vojnović, Ministarstvo pravosuđa
  13. Zoran Avramović, Ministarstvo pravosuđa
  14. Sabina Čanjevac, Ministarstvo pravosuđa
  15. Andrea Simić Rukavina, Ministarstvo pravosuđa
  16. Stanislav Mihelčić, sudac Općinskog suda u Rijeci
  17. Jozo Jurčević, zamjenik Glavnog državnog odvjetnika RH

Rješenje o osnivanju Radne skupine
Rješenje o izmjeni i dopuni _ lipanj 2018.
Rješenje o dopuni _ rujan 2018.
Nacrt prijedloga Zakona o parničnom postupku
 • voditelj Radne skupine: prof.dr.sc. Mihajlo Dika
 • zamjenici voditelja Radne skupine:
  • mr.sc. Josip Salapić, državni tajnik
  • Mirela Fučkar, pomoćnica ministra
 • koordinator Radne skupine: Radovan Raduka, sudac Trgovačkog suda u Varaždinu
 • tajnik Radne skupine: Igor Vidra, načelnik Sektora
 • članovi Radne skupine:
  1. Đuro Sessa, predsjednik Vrhovnog suda RH
  2. Dragan Katić, sudac Vrhovnog suda RH
  3. Boris Koketi, zamjenik Glavnog državnog odvjetnika
  4. Mario Vukelić, predsjednik Visokog trgovačkog suda RH
  5. Branka Ćiraković, sutkinja Visokog trgovačkog suda RH
  6. Srđan Šimac, sudac Visokog trgovačkog suda RH i predsjednik Hrvatske udruge za mirenje
  7. Dražen Jakovina, sudac Županijskog suda u Zagrebu
  8. Jadranka Liović Merkaš, predsjednica Općinskog građanskog suda u Zagrebu
  9. Ivana Mašić, predsjednica Općinskog suda u Novom Zagrebu
  10. Domagoj Franjo Frntić, sudac Općinskg radnog suda u Zagrebu
  11. Radovan Raduka, sudac Trgovačkog suda u Varaždinu
  12. prof.dr.sc. Igor Gliha, dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  13. prof.dr.sc. Alan Uzelac, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  14. prof.dr.sc. Eduard Kunštek, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
  15. doc.dr.sc. Zvonimir Jelinić, Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku
  16. Melanija Duić, Hrvatska javnobilježnička komora
  17. Boris Porobija, Hrvatska odvjetnička komora
  18. Sunčica Benović, Savez samostalnih sindikata Hrvatske
  19. Domagoj Rebić, Nezavisni hrvatski sindikati
  20. Ivana Šepak-Robić, Matica hrvatskih sindikata
  21. Tamara Sardelić, Hrvatska udruga poslodavaca 
  22. Davor Zdunić, Ministarstvo uprave
  23. Marina Gašpar-Lukić, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
  24. Mirjana Matov, Ministarstvo socijalne politike i mladih
  25. Petra Jurina, Ministarstvo pravosuđa
  26. Ivan Turčić, Ministarstvo pravosuđa

Rješenje o osnivanju Radne skupine
Rješenje o dopuni _ prosinac 2014.
Rješenje o izmjeni i dopuni _ siječaj 2015.
Rješenje o izmjeni _ srpanj 2015.
Rješenje o dopuni _ 21. ožujka 2016.
Rješenje o dopuni _ 31. ožujka 2016.
Rješenje o izmjeni _ siječanj 2018.
Rješenje o izmjeni _ veljača 2018.
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima
 • voditelj Radne skupine: mr.sc. Josip Salapić, državni tajnik
 • zamjenici voditelja Radne skupine: 
  • Mirela Fučkar, pomoćnica ministra 
  • Daniela Šantalab, voditeljica Odjela
 • tajnik Radne skupine: Damjan Saridžić, viši upravni savjetnik
 • članovi Radne skupine:
 1. Ljiljana Hrastinski Jurčec, sutkinja Vrhovnog suda RH
 2. Vesna Buljan, sutkinja Visokog trgovačkog suda RH
 3. Branka Ćiraković, sutkinja Visokog trgovačkog suda RH
 4. Nevenka Baran, sutkinja Visokog trgovačkog suda RH
 5. Ivica Omazić, sudac Visokog trgovačkog suda RH
 6. Josip Turkalj, sudac Visokog trgovačkog suda RH
 7. Tina Jakupak, sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu
 8. prof.dr.sc. Siniša Petrović, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 9. prof.dr.sc. Petar Miladin, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 10. izv.prof.dr.sc. Hrvoje Markovinović, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 11. Ivana Ravlić Ivanović, Ministarstvo financija
 12. Mirjana Herceg, Ministarstvo financija - Porezna uprava
 13. Danijel Hinšt, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
 14. Davorka Borić, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
 15. Jasna Vlašić, Hrvatska narodna banka,
 16. Stjepan Šaškor, Hrvatska javnobilježnička komora
 17. Darja Tirić, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
 18. Ivan Vučičević, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
 19. Irena Budek Pavičić, Središnje klirinško depozitarno društvo
 20. Marin Hlupić, Središnje klirinško depozitarno društvo
 21. Igor Vidra, Ministarstvo pravosuđa
 22. Dalibor Ružić, Ministarstvo pravosuđa
 23. Ana Vrhovnik, Ministarstvo pravosuđa
 
Nacrt prijedloga Zakona o sudskom registru
 • voditelj Radne skupine: mr.sc. Josip Salapić, državni tajnik
 • zamjenica voditelja Radne skupine: Mirela Fučkar, pomoćnica ministra
 • tajnica Radne skupine: Daniela Šantalab, voditeljica Odjela
 • članovi Radne skupine:
  1. Vesna Buljan, sutkinja u mirovini
  2. Nevenka Baran, sutkinja Viskog trgovačkog suda RH
  3. Ivica Omazić, sudac Visokog trgovačkog suda RH
  4. Željka Bregeš, sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu
  5. Gordana Jakobović, Hrvatska javnobilježnička komora
  6. Zoran Vukić, Hrvatska odvjetnička komora
  7. prof.dr.sc. Siniša Petrović, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  8. Anđelko Dvorščak, Financijska agencija
  9. Igor Vidra, Ministarstvo pravosuđa
  10. Dalibor Ružić, Ministarstvo pravosuđa
  11. Ana Vrhovnik, Ministarstvo pravosuđa
  12. Damjan Saridžić, Ministarstvo pravosuđa

Rješenje o osnivanju Radne skupine 
Koordinacijsko tijelo za provedbu reorganizacije pravosudnog sustava
 • voditelj Koordinacijskog tijela: dr.sc. Kristian Turkalj, državni tajnik
 • zamjenica voditelja Koordinacijskog tijela: Sanda Kulić, pomoćnica ministra
 • članovi Koordinacijskog tijela:
  1. Lana Letilović, pomoćnica ministra
  2. Mirela Fučkar, pomoćnica ministra
  3. Vedrana Šimundža-Nikolić, pomoćnica ministra
  4. mr.sc. Daniela Petričević-Golojuh, glavna tajnica

Odluka o osnivanju
Operativna radna skupina za provedbu reorganizacije pravosudnog sustava
 • voditeljica Operativne radne skupine: Marinka Jelić, Uprava za organizaciju pravosuđa
 • tajnica Operativne radne skupine: Vanessa Pomykalo, Uprava za organizaciju pravosuđa
 • članovi Operativne radne skupine:
  1. Maja Barberić, Glavno tajništvo
  2. Silvije Šeremet, Uprava za strateški razvoj, informatizaciju i kapitalna ulaganja u pravosuđu
  3. Danijel Žutić, Uprava za strateški razvoj, informatizaciju i kapitalna ulaganja u pravosuđu
  4. Sabine Čanjevac, Uprava za građansko, trgovačko i upravno pravo
  5. Dinko Kovačević, Uprava za kazneno pravo
  6. Nikolina Milić, Uprava za organizaciju pravosuđa
  7. Martina Vrdoljak, Uprava za organizaciju pravosuđa
 

Odluka o osnivanju

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama
 • voditeljica Radne skupine: Sanda Kulić, pomoćnica ministra
 • tajnica Radne skupine: Vanessa Pomykalo
 • članovi Radne skupine:
  1. Nevenka Baran, savjetnica ministra,
  2. Nikolina Milić, Ministarstvo pravosuđa
  3. Luca Grgić-Petrović, Ministarstvo pravosuđa 
  4. Vedrana Pranjić Hamarić, Ministarstvo pravosuđa  
  5. Sonja Gundić Biškup, Ministarstvo pravosuđa  
  6. Suzana Hudin, Ministarstvo pravosuđa
  7. Igor Vidra, Ministarstvo pravosuđa
  8. Erika Kaloćira Reljić, Ministarstvo pravosuđa 
  9. Josip Turkalj, sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
  10. Diana Preglej, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu
  11. Nives Grubišić Đogić, sutkinja Općinskog suda u Novom Zagrebu

 Rješenje o osnivanju Radne skupine
Nacrt prijedloga Zakona o Pravosudnoj akademiji
 • voditelj Radne skupine: dr. sc. Kristian Turkalj, državni tajnik 
 • tajnica Radne skupine: Marina Uzelac Milina, zamjenica općinskog državnog odvjetnika, Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu
 • članovi Radne skupine:
  1. Sanda Kulić, pomoćnica ministra
  2. Damir Kontrec, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
  3. Darko Milković,sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
  4. Darko Klier, zamjenik Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske
  5. Mladen Šimundić, sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
  6. Verica Kos, sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici
  7. Andrea Posavec Franić, ravnateljica Pravosudne akademije
  8. Nikolina Milić, Ministarstvo pravosuđa
  9. Marinka Jelić, Ministarstvo pravosuđa
  10. Vanessa Pomykalo, Ministarstvo pravosuđa
  11. Vedrana Pranjić Hamarić, Ministarstvo pravosuđa

Rješenje o osnivanju radne skupine
Nacrt prijedloga Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu
 • voditelj Radne skupine: dr. sc. Kristian Turkalj, državni tajnik 
 • tajnica Radne skupine: Marina Uzelac Milina, zamjenica općinskog državnog odvjetnika, Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu
 • članovi Radne skupine:
  1. Sanda Kulić, pomoćnica ministra
  2. Ana Garačić, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske
  3. Zlata Hrvoj Šipek, zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske
  4. Mirta Matić, sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
  5. Ante Galić, predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
  6. Ivan Turudić, predsjednik Županijskog suda u Zagrebu
  7. Mladen Sučević, odvjetnik, Hrvatska odvjetnička komora
  8. Renata Kutija-Kušpilić, javni bilježnik, Hrvatska javnobilježnička komora
  9. Andrea Posavec Franić, ravnateljica Pravosudne akademije
  10. Tomislav Krušlin, viši sudski savjetnik u Općinskom sudu u Novom Zagrebu
  11. Andrija Krivak, predsjednik Udruge i vježbenika
  12. Marinka Jelić, Ministarstvo pravosuđa
  13. Nikolina Milić, Ministarstvo pravosuđa
  14. Vanessa Pomykalo, Ministarstvo pravosuđa
  15. Vedrana Pranjić Hamarić, Ministarstvo pravosuđa

 Rješenje o osnivanju Radne skupine
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača
 • voditelj Radne skupine: mr.sc. Josip Salapić, državni tajnik
 • zamjenica voditelja Radne skupine: Mirela Fučkar, pomoćnica ministra
 • tajnik Radne skupine: Dalibor Ružić, viši savjetnik specijalist
 • koordinator i član Radne skupine: Nevenka Baran, savjetnica ministra pravosuđa, sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
 • članovi Radne skupine:
  1. prof.dr.sc. Jasnica Garašić, profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  2. Viktorija Lovrić, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske
  3. Nevenka Marković, sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
  4. dr.sc. Sanja Zagrajski, sutkinja Županijskog suda u Osijeku
  5. Ivana Mašić, predsjednica Općinskog suda u Novom Zagrebu
  6. Jasna Gažić Ferenčina, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu
  7. Igor Vidra, Ministarstvo pravosuđa
  8. Petra Jurina, Ministarstvo pravosuđa
  9. Daniela Šantalab, Ministarstvo pravosuđa

Rješenje o osnivanju Radne skupine
Nacrt prijedloga Ovršnog zakona
 • voditelj Radne skupine: mr.sc. Josip Salapić, državni tajnik.
 • zamjenici voditelja Radne skupine:
  • Mirela Fučkar, pomoćnica ministra i
  • Igor Vidra, načelnik sektora.
 • tajnik Radne skupine: Dalibor Ružić, voditelj odjela
 • članovi Radne skupine:
  1. Slavko Pavković, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
  2. Željka Šaškor, zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske
  3. Slavica Garac, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu
  4. mr.sc. Neri Radas, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu
  5. Vitomir Boić, predsjednik Županijskog suda u Velikoj Gorici
  6. Iva Žutelija Krešić, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu
  7. Ilijana Petyo, sutkinja Općinskog suda u Novom Zagrebu
  8. Zrinka Terlep, sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu
  9. prof.dr.sc. Tatjana Josipović, Sveučilište u Zagrebu - Pravni fakultet
  10. doc.dr.sc. Dubravka Klasiček, Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
  11. Ivana Lišnić, Ministarstvo financija
  12. Mićo Ljubenko, odvjetnik, Hrvatska odvjetnička komora
  13. Jožica Matko-Ruždjak, Hrvatska javnobilježnička komora
  14. Ana Kranjac Jularić, Nezavisni hrvatski sindikati
  15. Gordana Palajsa, Savez samostalnih sindikata hrvatske
  16. Ivana Šepak-Robić, Matica hrvatskih sindikata
  17. Milica Jovanović, Hrvatska udruga poslodavaca
  18. Vinka Ilak, Financijska agencija
  19. Marina Gradišek, Hrvatska udruga banaka
  20. Miriam Kervatin, Udruga Blokirani-Deblokirajmo Hrvatsku
  21. Vedran Vidmar, Hrvatska udruga javnih ovršitelja
  22. Petra Jurina, voditeljica službe, Ministarstvo pravosuđa
  23. Ivan Turčić, viši upravni savjetnik, Ministarstvo pravosuđa

Rješenje o osnivanju Radne skupine

Rješenje o izmjeni 

Nacrt prijedloga Zakon o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju
 • voditelj Radne skupine: Ivan Crnčec, pomoćnik ministra
 • tajnik Radne skupine: Zvonimir Bunić, Ministarstvo pravosuđa
 • članovi Radne skupine:
  1. doc.dr.sc. Marin Mrčela, Vrhovni sud RH
  2. Tamara Laptoš, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta
  3. Adela Turkalj, Općinski radni sud u Zagrebu
  4. Marko Turudić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  5. Vesna Šikić Odak, Ministarstvo uprave
  6. Mirjana Jurić, Ministarstvo financija
  7. Mirko Kučina, Ministarstvo unutarnjih poslova
  8. Kristina Balenović, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
  9. Milica Jovanović, Hrvatska udruga poslodavaca
  10. Dario Ćorić, Hrvastka udruga poslodavaca
  11. Gordan Palajs, Savez samostalnih sindikata Hrvatske
  12. Ivan Novosel, Kuća ljudskoh prava Zagreb
  13. Maja Baričević, Ministarstvo pravosuđa
Rješenje o osnivanju Radne skupine
Nacrt prijedloga Zakona o državnom odvjetništvu i Nacrt prijedloga Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću
 • voditelj Radne skupine: dr. sc. Kristian Turkalj, državni tajnik 
 • tajnik Radne skupine: Neven Švenda, Ministarstvo pravosuđa
 • članovi Radne skupine:
  1. Sanda Kulić, pomoćnica ministra
  2. Darko Klier, zamjenik Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske
  3. Zlata Hrvoj-Šipek, zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske
  4. Dubravko Palijaš, zamjenik Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske
  5. Snježana Frković, zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske
  6. Dražen Jelenić, predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća
  7. Nina Ćurčić, zamjenica općinske državne odvjetnice u Zagrebu
  8. Marinka Jelić, Ministarstvo pravosuđa
  9. Nikolina Milić, Ministarstvo pravosuđa
  10. Lana Letilović, Ministarstvo pravosuđa

Rješenje o osnivanju radne skupine
Akcijski plan razvoja zatvorskog sustava Republike Hrvatske
 • voditelj Radne skupine: dr.sc. Kristian Turkalj, državni tajnik
 • zamjenik voditelja Radne skupine: Anđelko Dundić, pomoćnik ministra
 • tajnica Radne skupine: Ana Sever
 • članovi Radne skupine:
  1. Martina Barić
  2. Ivan Vukojević
  3. Ivan Žvigač
  4. Branka Malekinušić
  5. Marija Ostojić
  6. Josip Trošt, upravitelj
  7. Anica Biško
  8. Zvjezdana Šimundić
  9. Zdenko Sedmak
  10. Silvije Šeremet
  11. Mirjana Balenović Arbutina
  12. predstavnik Ministarstvo zdravstva

  Rješenje o osnivanju Radne skupine
Analiza Zakona o izvršavanju kazne zatvora
 • voditelj Radne skupine: dr.sc. Kristian Turkalj, državni tajnik
 • zamjenik voditelja Radne skupine: Anđelko Dundić, pomoćnik ministra
 • tajnica Radne skupine: Ana Sever
 • članovi Radne skupine:
  1. Amir Bijelić, Ministarstvo pravosuđa
  2. Dinko Šušnjar, Ministarstvo pravosuđa
  3. Ana Sever, Ministarstvo pravosuđa 
  4. Zvonimir Penić, Ministarstvo pravosuđa
  5. Martina Barić, Ministarstvo pravosuđa
  6. Zdenka Kokić Puce, Ministarstvo pravosuđa
  7. Ivan Žvigač, Ministarstvo pravosuđa
  8. Erna Planinić Dropulić, Odgojni zavod u Turopolju
  9. Anica Biško, Zatvorska bolnica u Zagrebu
  10. Ira Bedrač, Ured pučke pravobraniteljice
  11. predstavnik Ured za udruge Vlade RH
  12. predstavnik Ministarstvo zdravstva
  13. Elizabeta Ivičević Karas, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  14. Marija Pleić, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu
  15. Iztok Krbec, Županijski sud u Puli-Pola
  16. Damir Kos, Vrhovni sud Republike Hrvatske

Rješenje o osnivanju Radne skupine
Analiza Zakona o izvršavanju kazne zatvora
 • voditelj Radne skupine: dr.sc. Kristian Turkalj, državni tajnik
 • zamjenik voditelja Radne skupine: Anđelko Dundić, pomoćnik ministra
 • tajnica Radne skupine: Ana Sever
 • članovi Radne skupine:
  1. Amir Bijelić, Ministarstvo pravosuđa
  2. Dinko Šušnjar, Ministarstvo pravosuđa
  3. Ana Sever, Ministarstvo pravosuđa 
  4. Zvonimir Penić, Ministarstvo pravosuđa
  5. Martina Barić, Ministarstvo pravosuđa
  6. Zdenka Kokić Puce, Ministarstvo pravosuđa
  7. Ivan Žvigač, Ministarstvo pravosuđa
  8. Erna Planinić Dropulić, Odgojni zavod u Turopolju
  9. Anica Biško, Zatvorska bolnica u Zagrebu
  10. Ira Bedrač, Ured pučke pravobraniteljice
  11. predstavnik Ured za udruge Vlade RH
  12. predstavnik Ministarstvo zdravstva
  13. Elizabeta Ivičević Karas, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  14. Marija Pleić, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu
  15. Iztok Krbec, Županijski sud u Puli-Pola
  16. Damir Kos, Vrhovni sud Republike Hrvatske

Rješenje o osnivanju Radne skupine