Upravni referent matice

Datum:
03.02.2023.
Datum objave u NN:
03.02.2023.
Naziv:
upravni referent matice (m/ž) 
Stručni uvjeti:
  • srednja stručna sprema društvene, pedagoške struke ili gimnazija
  • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • poznavanje rada na računalu
  • položen državni ispit
Opis poslova:
Broj izvršitelja:
1
Link na dokument u NN:
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Zatvor u Puli - Pola, Kranjčevićeva ulica 6, 52100 Pula - Pola, s naznakom: »Za javni natječaj - administrativni tajnik/ica«.


 
Testiranje:                   obavijest o testiranju  
Datum objave poziva:  
Poziv na testiranje:  
Obustava ili poništenje               
Datum objave:
 
Rješenje o prijmu:        rješenje o prijmu